Novinky na portáli

Cezhraničné partnerstvo prinieslo pozitívne výsledky

Zdravotné sestry v Dánsku čelia v poslednej dobe klesajúcemu dopytu po ich službách.Cezhraničná spolupráca so Švédskom poskytuje príležitosti na opačnej strane hraníc.
 
Kodaň a Malmö sú síce v odlišných krajinách, no oddeľuje ich len krátky prieliv a sú prepojené mostom Øresundsbron Keďže dochádzanie trvá menej ako 30 minút, mnoho ľudí každodenne dochádza medzi týmito dvomi krajinami autom alebo vlakom. .
 
„Most“(„Bron“ po švédsky alebo „Broen“ po dánsky) je obľúbeným škandinávskym kriminálnym televíznym seriálom. Napriek tomu skôr než scénou cezhraničnej televíznej show je tentoraz most miestom spolupráce medzi dánskou a švédskou sieťou EURES. „Na oboch stranách Øresund sme identifikovali tri oblasti, v ktorých potrebujeme zvýšiť úsilie. Jednou z nich je potreba zdravotných sestier vo Švédsku, zatiaľ čo v Dánsku je veľa zdravotných sestier nezamestnaných,“ tvrdí Karin Olsen zo siete EURES v Dánsku.
 
Øresund, ako spoločný región týchto dvoch krajín, má podobné problémy s nezamestnanosťou mladých, a má veľký nedostatok odborníkov v oblasti IT. Sieť EURES tieto problémy vrátane problému nedostatku zdravotných sestier identifikovala ako spoločný problém.
 
Miera nezamestnanosti v Dánsku sa za posledný rok zvýšila viac ako dvojnásobne, zatiaľ čo situácia vo Švédsku ostala relatívne stabilná.* Sieť EURES Dánsko uľahčila spoluprácu medzi Dánskou organizáciou pôrodných asistentiek a Univerzitnou nemocnicou Skåne vo Švédsku. V Kodani sa uskutočnili viaceré podujatia na nadväzovanie kontaktov pre zdravotné sestry a šesť lekárskych spoločností, prvý raz v centre zamestnanosti a po druhý raz v miestnom hoteli. Takisto sa konali informačné stretnutia, na ktorých sa zakaždým zúčastnilo 15-20 zdravotných sestier.
 
Tieto náborové podujatia si získali priazeň ľudí a dali možnosť zamestnať sa viacerým zdravotným sestrám. „Na informačnom stretnutí v nemocnici v Skåne s 87 zdravotnými setrami a pôrodnými asistentkami boli 14 z nich ihneď ponúknuté pracovné miesta,“ uzatvára Karin.
 
 
Ďalšie informácie
 
*Informačný leták mesačníka Labour Market Monthly Labour Market Factsheet
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť