Novinky na portáli

Európsky deň pracovných príležitostí v Bruseli prilákal davy!

Európsky deň pracovných príležitostí v Bruseli, ktorý je jedným z najväčších veľtrhov práce v Európe, každoročne navštívia tisícky uchádzačov o zamestnanie.Tento rok sa toto podujatie tešilo väčšiemu počtu návštevníkov, ako kedykoľvek predtým.Bolo tam však poznať jeden významný rozdiel:zástupy ľudí boli výrazne kratšie.Prečo?Pretože tento rok sa na podujatí mohli uchádzači o zamestnanie zúčastniť prvýkrát aj online, prostredníctvom internetu.
 
Na podujatie zavítalo v ten deň viac než 4 000 osôb a ďalších 11 600 sa zúčastnilo online. Európske dni pracovných príležitostí sú príležitosťou pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov z celej Európy stretnúť sa a nadviazať kontakt s cieľom uzavrieť pracovnú zmluvu. Hlavná akcia tohto roku, ktorá sa uskutočnila 6. októbra, bola inovatívna v tom, že nebola len veľtrhom pracovných príležitostí na mieste, ale niektoré svoje inovatívne prvky ponúkla aj online.
 
„Myslím, že sieť EURES poskytuje veľmi dobré služby. Podarilo sa mi komunikovať online s dvomi zamestnávateľmi – Career Jet a Express Medical. Som zubárka, ale chcela by som skúsiť niečo iné a na veľtrh pracovných príležitostí som sa prišla inšpirovať,“ povedala Nuala Ruffo z Írska.
 
Európske dni pracovných príležitostí, ktoré sa počas roka uskutočňujú v celej Európe, sa vyvinuli z tradičných veľtrhov na mieste do komplexnejšej udalosti na mieste a online, čím sa uchádzačom o zamestnanie zabezpečuje účasť bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú.
 
Prezentácie a workshop o aktuálnych témach súvisiacich so zamestnanosťou a mobilitou prebiehajúce v Bruseli sa vysielali naživo cez internet, pričom uchádzači o zamestnanie sa mohli prostredníctvom internetu zapojiť do diskusií a klásť otázky, ktoré nasledovali. Uchádzači o zamestnanie na mieste sa navyše mohli spojiť so zamestnávateľmi a poradcami siete EURES online prostredníctvom špeciálne prispôsobených terminálov, vďaka čomu mohli v plnej miere využiť všetky ponúkané príležitosti.
 
Európsky deň pracovných príležitostí v Bruseli prilákal vďaka svojmu jedinečnému európskemu charakteru široké spektrum spoločností a agentúr. Tohtoročný veľtrh sa obzvlášť zameral na tzv. zelené pracovné miesta a pracovné miesta v odvetví IKT a zdravotníctva, pričom medzi účastníkmi nechýbali spoločnosti ako Skype, Volvo, Dell, Cap Gemini, Club Med a Toyota.
 
Celkovo bolo zaregistrovaných 137 zamestnávateľov, z ktorých 72 ako účastníci na mieste a 84 ako účastníci online. Približne 19 zamestnávateľov sa zúčastnilo na podujatiach online aj na mieste. Online sa zapojili aj poradcovia siete EURES z 26 krajín, aby mohli komunikovať s uchádzačmi o zamestnanie zúčastňujúcimi sa na podujatí na mieste aj online.
 
Barbara Garcia zo spoločnosti Enitrade AS je zamestnávateľkou, ktorá pricestovala na deň pracovných príležitostí až z ďalekého Buenos Aires. „Je to prvýkrát, čo sme sa zúčastnili na takomto type podujatia a bola to úžasná skúsenosť. Je skvelé byť kdekoľvek na svete a stále sa môcť takýmto spôsobom zúčastniť. Mala som možnosť porozprávať sa s mnohými ľuďmi online a pred sobotňajšou akciou a po nej som dostala množstvo životopisov. Našla som niekoľko potenciálnych uchádzačov, s ktorými budem istotne ďalej komunikovať.“
 
Na veľtrhu bolo ponúknutých 2 700 pracovných príležitostí pre absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj pre ľudí, ktorí túžia po zmene v kariére. Uchádzači o zamestnanie sú ochotní nájsť si prácu v inej krajine EÚ s cieľom uplatniť svoj potenciál a zamestnávateľov zase lákajú často motivovaní, odborne vzdelaní a viacerými jazykmi hovoriaci uchádzači, ktorí sa zúčastňujú na týchto podujatiach. Európske dni pracovných príležitostí sa v Európe konajú často počas celého roka. Sledujte webovú stránku Európskych dní pracovných príležitostí, kde nájdete informácie o tom, kedy a ako sa môžete zapojiť, či už na mieste, alebo online. 
 
Ďalšie informácie:
 
 
Pozrieť všetky fotografie z podujatia
 
Vyhľadať Európsky deň pracovných príležitostí a iné náborové podujatia v kalendári podujatí siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
 

 

« Späť