Novinky na portáli

Nikdy nedávajte svoje bankové údaje neznámej spoločnosti

Uchádzači o zamestnanie registrovaní na pracovných portáloch boli nedávno telefonicky kontaktovaní spoločnosťou s názvom United Technologies, ktorá ich požiadala o e-mailovú adresu na účely zaslania pracovnej ponuky.
 
Potom ako uchádzači poskytli e-mailovú adresu, dostali správu, aby spoločnosti poslali svoje bankové údaje a číslo kreditnej karty. EURES uchádzačom o zamestnanie odporúča, aby na emaily zaslané od tejto alebo podobných spoločností neodpovedali a zdôrazňuje nikdy neposielať údaje o kreditnej karte, keďže žiaden seriózny zamestnávateľ by tento druh informácií nevyžadoval. EURES podnikne všetky kroky v rámci svojich možností, aby sa predišlo podobným podvodom v budúcnosti.

« Späť