Novinky na portáli

Sociálni partneri pomáhajú sieti EURES svojimi odbornými poznatkami

Nie je vždy jednoduché pochopiť, aké máte v Európe práva ako mobilní pracovníci. Práve preto verejné služby zamestnanosti siete EURES začleňujú do svojich radov aj zástupcov odborových a obchodných organizácií, ktorí ju tak obohacujú o ďalšie odborné poznatky.  
 
Organizácie sociálnych partnerov pôsobia v úlohe strategických partnerov siete EURES, poskytujú jej však aj vyškolených poradcov. „EURES v súčasnosti využíva služby približne 80 poradcov pre záležitosti odborových zväzov, ktorí vyvíjajú činnosť najmä v cezhraničných regiónoch. Uchádzači o prácu môžu od nich získať rady v súvislosti s výškou platov, sociálnym zabezpečím, daňami alebo v iných otázkach týkajúcich sa pracovných a životných podmienok, pričom nemusia byť nevyhnutne členmi odborových zväzov,“ vysvetlil politický poradca Claude Denagtergal, ktorý koordinuje sieť EURES v Európskej konfederácii odborových zväzov (ETUC), najväčšom združení odborových zväzov v Európe.
 
Okrem vyhľadávania vhodných uchádzačov o zamestnanie pre konkrétnych zamestnávateľov jedným z hlavných cieľov siete EURES je poskytovať mobilným uchádzačom o prácu rady o ich právach, keď sa rozhodnú odísť do inej európskej krajiny za prácou alebo za účelom hľadania zamestnania. Vďaka zásade voľného pohybu pracovníkov prináleží občanovi EÚ rovnaké zaobchádzanie, ako aj rovnaké práva na území celej EÚ. Na mobilných pracovníkov sa však vzťahuje aj všeobecný právny rámec, podľa ktorého sa uplatňujú tak predpisy EÚ, ako aj vnútroštátne predpisy.
 
„Mobilní pracovníci môžu byť veľmi zraniteľní, keďže nemusia vždy poznať predpisy alebo jazyk danej hostiteľskej krajiny. Jednou z našich hlavných úloh ako konfederácie odborových zväzov je zaistiť, aby zamestnanci mali legálne pracovné zmluvy a zaručené rovnané práva ako miestni obyvatelia. Práve preto je dôležité, aby bola konfederácia ETUC súčasťou siete EURES,“ zdôraznil Claude.
 
Popri konfederácii ETUC sa do činnosti siete EURES zapája aj množstvo iných sociálnych partnerov vrátane BusinessEurope (Konfederácie európskych podnikov), Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov, Eurocadres a Európskeho centra zamestnávateľov a podnikov poskytujúceho služby pre verejnosť.
 
 
Ďalšie informácie:
 
 
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Navštíviť oficiálnu webovú stránku konfederácie ETUC
 
Navštíviť oficiálnu webovú stránku konfederácie BusinessEurope
 
 
Navštíviť oficiálnu webovú stránku Eurocadres
 
 
 

« Späť