Novinky na portáli

V jazykovom kurze sa mobilní pracovníci pripravujú na život vo Fínsku

Uvažovali ste niekedy o živote alebo práci v zahraničí, ale neodvážili ste sa urobiť tento krok len pre to, že ste nepoznali miestny jazyk? V prípade, že sa rozhodnete odísť do Fínska, poradcovia siete EURES vám môžu pomôcť prekonať túto prekážku tak, že vám zariadia jazykovú prípravu.
 
„Jedným z najdôležitejších krokov v rámci plánu integrácie je naučiť sa miestny jazyk.“ Vo Fínsku sa od zahraničných uchádzačov o zamestnanie zvyčajne vyžaduje znalosť fínčiny, aby si našli pracovné miesto, vysvetľuje Tomi Puranen, poradca siete EURES vo fínskom meste Turku. „Aj keď si v práci poradíte aj bez nej, v integrácii vám rozhodne pomôže, ak pri spoločnej káve budete ľuďom rozumieť a budete sa vedieť s nimi aj porozprávať.“
 
„Cieľom programu je dosiahnuť, aby sa daná osoba dobre začlenila do fínskej spoločnosti, pričom si, samozrejme, zachová vlastnú kultúrnu identitu,“ uviedol ďalej Tomi. „Znamená to, aby sa naučila jazyk a hlavne, aby si našla uplatnenie na trhu práce.“
 
Jazykové kurzy zabezpečované poradcami siete EURES sú príťažlivou ponukou. „Kurzy, ktoré organizujeme, sú bezplatné a uchádzač o zamestnanie môže získať pomoc pri začleňovaní alebo podporu v nezamestnanosti, ako aj 9.00 EUR za každý deň výučby v kurze na prípadné výdavky na autobusovú dopravu,“ spresnil Tomi.
 
Vedomosti získané počas jazykovej prípravy zamestnanci najlepšie zúročia tak, že jazyk budú používať v každodennom živote. „Buďte aktívni a začnite sa učiť fínsky jazyk hneď teraz,“ odporúča Tomi. „Hovorte týmto jazykom nielen počas kurzu, ale aj so svojím manželom, so svojou manželkou, s priateľmi, či so zamestnancami v obchodoch.“
 
V rámci programu integrácie sa zamestnanci môžu okrem jazyka zdokonaliť i v ďalších oblastiach.
„Často sa spomínajú možnosti účasti na odbornom vzdelávaní alebo ďalších kurzoch, ktoré pomáhajú osobám začleniť sa do fínskej spoločnosti a nájsť si pracovné miesto,“ uviedol Tomi.
 
Je rovnako dôležité, aby v rámci trojročného procesu integrácie zamestnanci spoznali miestnu kultúru a aby si aktívne hľadali pracovné miesto. „Zoznámte sa s fínskou kultúrou, so spôsobmi správania sa a s pracovnou kultúrou. Ľudia by nemali čakať na ponuky práce od nášho úradu, ale mali by aj oni priamo oslovovať zamestnávateľov, súkromné náborové agentúry a pod.,“ zdôraznil Tomi. „Často sa pýtam uchádzačov o zamestnanie, aké sú ich koníčky, lebo práve aktivity vo voľnom čase pomáhajú nadväzovať dobré vzťahy s miestnymi obyvateľmi a možnými zamestnávateľmi. Získať vynikajúce kontakty a ukázať vaše schopnosti môžete aj tak, že sa budete angažovať v dobrovoľníckych prácach alebo sa stanete členmi nejakých združení. Treba sa rozprávať i s priateľmi, ktorí vám takisto môžu pomôcť pri hľadaní pracovného miesta.“
 
Ďalšie informácie:
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť