Novinky na portáli

Partnerstvo EURES zlepšuje náborovú činnosť agentúry

Agentúra HCL Nursing, ktorá patrí k vedúcim náborovým agentúram v oblasti zdravotníctva v Spojenom kráľovstve, dosahuje vysokú úroveň v súvislosti s náborom zdravotných sestier. Zrejme preto je spolupráca agentúry so sieťou EURES taká úspešná. Sieť EURES pomohla agentúre HCL Nursing nájsť a zamestnať už v tomto roku 150 kvalifikovaných zdravotných sestier v celom Spojenom kráľovstve.
               
„Veríme, že HCL Nursing aj sieť EURES budú mať úžitok zo vzájomnej spolupráce, pričom HCL Nursing poskytuje pracovné príležitosti pre zdravotné sestry v Spojenom kráľovstve a sieť EURES je schopná zdravotným sestrám poskytnúť veľké príležitosti,“ hovorí Helen Rudanecová, generálna riaditeľka agentúry HCL Nursing.
 
„So sieťou EURES spolupracujeme už niekoľko rokov v rôznych formách a sme pevne presvedčení, že sieť EURES má zdroje a profesionálne kontakty na pomoc pri plnení našej vízie, ktorou je stať sa hlavným sprostredkovateľom zdravotných sestier v Spojenom kráľovstve.“
 
Sieť EURES pomohla agentúre HCL Nursing nájsť kvalifikované zdravotné sestry a pripraviť ich na ich prácu. „Máme tisíce pozícií pre zdravotné sestry a naším cieľom je prostredníctvom spolupráce so sieťou EURES obsadiť tieto pozície kvalifikovanými sestrami, ktoré vybrala sieť EURES na základe našich kritérií,“ vysvetľuje Helen Rudanecová. „EURES zároveň poskytuje potenciálnym zdravotným sestrám príslušné usmernenie a poradenstvo, aby boli uchádzačky plne pripravené.“
 
Jedným z najväčších úspechov agentúry dosiahnutých prostredníctvom partnerstva so sieťou EURES je vytvorenie databázy zdravotných sestier pre vedúci trust National Health Service (NHS) – štátny zdravotný systém. „Agentúra HCL Nursing sa zúčastnila na veľtrhoch pracovných príležitostí EURES a na tento projekt vybrala vhodných kandidátov,“ vysvetľuje Helen Rudanecová. „Približne 99 % zdravotných sestier sa kvalifikovalo na spoluprácu s trustom na súčasne prebiehajúcich aktivitách.“
 
Podľa Helen Rudanecovej prijala agentúra HCL Nursing v roku 2012 vďaka spolupráci so sieťou EURES približne 150 sestier. „Asi 50 % z nich pracuje v Spojenom kráľovstve alebo majú prechodné zamestnanie ako zamestnanci agentúry. Zvyšok v súčasnosti podlieha nášmu hodnotiacemu procesu,“ tvrdí Helen Rudanecová.
 
Helen vysvetľuje, prečo je spolupráca so sieťou EURES pre podniky výhodná. „Poradcovia siete EURES poskytujú podporu a usmernenie pri hľadaní pracovnej sily z EÚ,“ opisuje Helen Rudanecová. „Poradcovia siete EURES inzerujú naše pracovné miesta a hľadajú a vyberajú pre nás kvalitných uchádzačov na posúdenie.“
 
„Spolupráca so sieťou EURES je inovačný nápad, ktorého úspešnosť sa už preukázala,“ uzatvára Helen. „Veríme, že náš pracovný vzťah sa prehĺbi.“
 
Ďalšie informácie:
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Vyhľadať deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES

« Späť