Novinky na portáli

Deň kariéry EURES pomáha absolventom vstúpiť na pracovný trh

Štyri nemecké spoločnosti úspešne zamestnali inžinierov a absolventov na dvoch nedávnych dňoch pracovných príležitostí v Taliansku.
 
Prvý deň pracovných príležitostí sa konal v máji 2012 v meste Mestre v regióne Benátsko. Siete EURES v Taliansku a v Nemecku spolupracovali, aby spojili štyri nemecké spoločnosti s celkovo 336 voľnými pracovnými miestami.
 
„Týmto štyrom spoločnostiam sme zabezpečili pohovory so 67 kandidátmi a spoločnosti s tým boli veľmi spokojné,“ hovorí Giorgio Santarello, poradca siete EURES v talianskom meste Padova. „Spoločnosti nám povedali, že všetci kandidáti boli výborní.“
 
Deň kariéry Univerzity Aperta sa konal na Fakulte inžinierstva Univerzity v Padove 24. mája 2012. Osem poradcov siete EURES z Talianska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Slovinska usporiadalo toto podujatie, na ktorom sa aj zúčastnili. Rovnako sa zúčastnili spoločnosti z padovského regiónu a tri nemecké spoločnosti s cieľom urobiť nábor študentov a absolventov inžinierstva.
 
Univerzitný veľtrh pracovných príležitosti sa tešil veľkému záujmu. „Na podujatí sa zúčastnilo 5 000 návštevníkov a pri každom stánku sa pristavilo okolo 150 – 200 absolventov,“ vysvetľuje Giorgio Santarello.
 
Deň kariéry na Univerzite Aperta bol takisto úspešný. „Mali sme veľa pozícií pre inžinierov a iné pracovné ponuky,“ hovorí Giorgio Santarello. „Aj moji kolegovia našli veľa kandidátov vhodných pre ich pracovné ponuky.“
 
„Mnohí absolventi sa učia cudzie jazyky, najmä angličtinu a nemčinu, keď si uvedomia, že v zahraničí môžu nájsť dobré a lepšie platené pozície, dodáva Giorgio Santarello. „Absolventi, ktorí sa zúčastnili na dňoch pracovných príležitostí, spĺňali kritérium cudzieho jazyka, a preto vzbudili taký veľký záujem u mojich kolegov zo siete EURES a zástupcov spoločností.“
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť