Novinky na portáli

Švédski uchádzači o zamestnanie profitujú z otvorenia hotela v Nórsku

Otvorením nového hotela v nórskom meste Trondheim vzniklo niekoľko pracovných príležitostí pre Švédov, ktorí neváhajú čo najlepšie využiť európsku mobilitu.Sieť EURES pomohla mnohým z nich uskutočniť ich ambície.
 
Mnohí Švédi vnímajú mobilitu ako prostriedok na prekonanie negatívnych vplyvov hospodárskej krízy. „V súčasnosti pracuje v Nórsku približne 80 000 Švédov,“ tvrdí Leif Clase, poradca siete EURES vo Švédsku. „V Nórsku je veľa pracovných príležitostí pre kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov, ako aj dobrý plat, minimálna jazyková bariéra a podmienky sú podobné ako vo Švédsku,“ pokračuje.
 
Keď skupina Clarion Hotels začala so stavbou impozantného 400-izbového hotela v Trondheime, bolo jasné, že tento projekt prinesie veľa pracovných miest. Prevádzka Clarion Hotel & Congress v Trondheime čelila obrovskej výzve náboru zamestnancov, a preto úzko spolupracovala s agentúrami EURES vo Švédsku a v Nórsku, aby obsadila niekoľko nových pracovných miest. „V hoteli Clarion potrebovali všetky typy zamestnancov: odborníkov v oblasti financií, čašníkov/čašníčky, šéfkuchárov, nosičov batožiny a upratovačky,“ hovorí Leif.
 
Sieť EURES v spolupráci so zamestnávateľom uverejnila príslušné pracovné ponuky a zabezpečila prepravu uchádzačov na cielené náborové podujatie v Trondheime. Uchádzači na tomto podujatí predložili svoje životopisy výberovej komisii s dôrazom na prednosti a zručnosti, ktoré mohli ponúknuť. „Žiadne životopisy neboli v tejto fáze znevýhodnené a každý mal možnosť prezentovať sa,“ zdôrazňuje Leif. Uchádzači, ktorí v tejto fáze zaujali komisiu, boli pozvaní, aby sa o niekoľko týždňov zúčastnili na pracovnom pohovore.
 
Priamym výsledkom tohto procesu bolo zamestnanie štyroch uchádzačov v hoteli Clarion, ktorí od oficiálneho otvorenia hotela 27. apríla už naplno pracujú. „Zamestnávateľ bol naozaj spokojný so službami siete EURES a očakávame, že naša spolupráca bude pokračovať,“ tvrdí Leif. Vďaka odbornej pomoci a poradenstvu poradcov siete EURES sa mobilita v tomto regióne bude naďalej vyvíjať pozitívnym smerom.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES.
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť