Novinky na portáli

Európsky deň pracovných príležitostí v Bruseli má prilákať publikum online z celej Európy

Európsky deň pracovných príležitostí (EJD) v Bruseli sa bude konať 6. októbra v belgickom hlavnom meste.Počas tohto dňa pracovných príležitostí, ktorý organizuje Európska komisia/EURES, sa ako na jednom z najväčších náborových podujatí v Európe stretnú uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia a odborníci na zamestnanosť z celej Európy.
 
EJD 2011 v Bruseli bol veľkým úspechom a prilákal viac ako 10 000 návštevníkov. EURES spoločne s Európskou komisiou zamýšľajú tento rok stavať na existujúcom úspechu a ponúknuť uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom deň plný príležitostí dostupných online i priamo na mieste. Súčasťou EJD v Bruseli bude sprostredkovanie informácií o zamestnávateľoch a pracovných príležitostiach zo všetkých odvetví, ale zahŕňať bude aj pracovné miesta v oblastiach ekológie, informačných a komunikačných technológií a zdravotnej starostlivosti.
 
Na predchádzajúcich ročníkoch podujatia EJD v Bruseli sa zúčastnili stovky zamestnávateľov – od MSP po nadnárodné spoločnosti –, ktorí za ním prišli do hlavného mesta Belgicka. Niektorí prichádzajú s cieľom doplniť voľné pracovné miesta, iní len predstaviť svoje spoločnosti a premerať si potenciálnych uchádzačov, ale všetci majú spoločné jedno: záujem o narastajúci talent Európanov, ktorí sú pripravení využiť výhody mobility trhu práce.
 
Okrem zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie budú online aj poradcovia siete EURES a odborníci na zamestnanosť z celej Európy, ktorí poskytnú konzultácie a rady o nábore a živote/práci v iných európskych krajinách. Počas tohto dňa poradcovia siete EURES, odborníci na zamestnanosť a zamestnávatelia budú mať prezentácie o čomkoľvek z oblasti životných a pracovných podmienok v jednotlivých krajinách, ako aj o seminároch o pracovných zručnostiach, a dokonca aj o konkrétnych postupoch prijímania zamestnancov.
 
Rozširovanie účasti
Tohtoročný EJD v Bruseli v skutočnosti predstavuje dve podujatia v jednom – podujatie online umožní používateľom prihlásiť sa naň prostredníctvom internetu a zúčastniť sa tak takmer na všetkých prvkoch tradičného podujatia na mieste, zatiaľ čo podujatie na mieste sa postará o tých, ktorí budú môcť v ten deň byť v Bruseli.
 
Z centrálnej webovej stránky EJD v Bruseli budú môcť návštevníci registrovaní online:
  • vytvoriť si profil a pripojiť životopis,
  • vyhľadávať voľné pracovné miesta v databáze pracovných miest a uviesť záujem o voľné pracovné miesto,
  • navštíviť webové stránky krajiny na získanie informácií o živote a práci v zahraničí,
  • pozrieť si webové vysielanie podujatia naživo 6. októbra a vybrať si z množstva rôznych miestností vysielajúcich naživo,
  • zistiť, ako v ten deň začať online rozhovory so zamestnávateľmi/uchádzačmi o zamestnanie/poradcami siete EURES
Rastúca dôležitosť internetu a sociálnych médií v digitálnej dobe spolu s dopravnými obmedzeniami, ktorým európski uchádzači o zamestnanie/zamestnávatelia čelia, podnietil EURES k vytvoreniu online formátu EJD. Odkedy sa konalo prvé podujatie v Manchestri (UK) v roku 2011, počet podujatí EJD, ktoré sa tiež konali online, sa neustále zvyšoval, a aj po nasledujúcich úspešných online podujatiach v Aarhus (Dánsko) a Glasgow (UK), sa po celej Európe uskutoční ešte mnoho ďalších podujatí tohto inovatívneho formátu.
 
Ďalšie informácie:
 
Navštíviť webovú stránku Európske dni pracovných príležitostí
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť