Novinky na portáli

Rozhodiť širokú sieť na nábor čo najlepších zamestnancov

Francúzska viacnárodná korporácia Sodexo patrí k najväčším spoločnostiam na svete, ktoré zabezpečujú správu zariadení a služieb (facility management), pričom zamestnáva takmer 400 000 ľudí v 80 krajinách.Jej luxemburská pobočka zamestnáva najmä uchádzačov zo susedských krajín.Prevažnú väčšinu svojich zahraničných zamestnancov jej sprostredkovali pobočky siete EURES v Luxembursku, Belgicku a vo Francúzsku.
 
Spoločnosť Sodexo Luxemburg má približne 1 400 zamestnancov na 60 pracoviskách po celej krajine. „V roku 2011 sme zamestnali viac ako 300 ľudí, z ktorých viac ako 90 % prišlo cez sieť EURES“, povedal Alexandre Villiere, náborový manažér v Sodexo Luxemburg.
 
Spoločnosť už dlhé roky úzko spolupracuje so sieťou EURES. „Keďže sa naše náborové požiadavky neustále vyvíjajú a usilujeme sa nájsť čo najtalentovanejších uchádzačov, našu spoluprácu so sieťou EURES sme za posledné dva roky upevnili v podobe cezhraničného partnerstva EURES“, uviedol Alexandre.
 
Ku kvalifikovanému personálu patria recepční, manažéri či opatrovatelia v jednom zo štyroch opatrovateľských stredísk vedených spoločnosťou. Z radov nekvalifikovaných zamestnancov možno spomenúť kuchynský personál, ktorý pracuje pri príprave jedál alebo umývaní riadov.
 
Nábor v troch susedských krajinách
 
Každý mesiac organizuje spoločnosť náborové podujatia v Luxembursku, Belgicku a vo Francúzsku v spolupráci so sieťou EURES.
 
Vo Francúzsku spoločnosť pravidelne organizuje náborové podujatia spolu so sieťou EURES. Niekedy aj trikrát za rok je ich súčasťou tzv. simulovaný nábor, keď uchádzači absolvujú testy v oblastiach svojej špecializácie.
 
Na otázku, prečo Sodexo neustále hľadá uchádzačov zo zahraničia, Alexandre povedal: „Úspech našej spoločnosti v značnej miere závisí od znalostí a schopností našich zamestnancov. Preto sa usilujeme prilákať a udržať si najtalentovanejších ľudí, a to nezávisle od krajiny ich pôvodu.“
 
Spoločnosť založená v r. 1966 sa za posledné štyri desaťročia mimoriadne rozrástla a dnes ponúka komplexné integrované riešenia zahŕňajúce široký rozsah služieb: od stavebných po stravovacie služby a od upratovania až po rehabilitáciu väzňov.
 
Ďalšie informácie:
 
Viac informácií o spoločnosti Sodexo Luxembourg
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť