Novinky na portáli

Sieť EURES prináša do Nemecka talentovaných lekárov

Vzhľadom na vysoký dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch a ich nedostatok v Nemecku využívajú niektoré nemecké nemocnice sieť EURES na to, aby našli lekárov, zdravotné sestry a ošetrovateľov z iných európskych krajín. V spolupráci so sieťou EURES sa v Grécku, Portugalsku a Španielsku nedávno uskutočnili náborové veľtrhy, ktoré boli osobitne prispôsobené lekárskym profesiám.
 
S cieľom pomôcť pri nábore správnych zamestnancov organizuje sieť EURES pre partnerské nemocnice dva typy podujatí: v rámci jedného podujatia, ktoré sa koná v časovom predstihu, sa predbežne vyberajú kandidáti na ústne pohovory. Druhý typ podujatia je tradičnejší deň otvorených dverí, počas ktorého sa potenciálni kandidáti môžu obracať priamo na zástupcov nemocníc.
 
„Závisí od toho, čo zamestnávatelia požadujú. S radosťou však ponúkame obidve možnosti,“ vysvetľuje poradca siete EURES Marcus Pfund, ktorý pôsobí v Nemecku a pomáha pri organizácii náborov. Kolegovia zo siete EURES v hostiteľských krajinách významne pomáhajú tým, že tieto podujatia propagujú v miestnych médiách.
 
Skutočné výsledky
Počas posledného podujatia otvorených dverí v Grécku sa viac ako 300 ľudí obrátilo na zástupcov zo šiestich nemeckých nemocníc. Ešte skôr v tomto roku sa v Portugalsku uskutočnilo predvýberové podujatie, v rámci ktorého sa pre nemeckých zamestnávateľov podarilo nájsť 20 ošetrovateľov a zdravotných sestier.
 
„Nemocnice sú s touto službou veľmi spokojné. Ak sa im v rámci týchto podujatí podarí nájsť aspoň jedného lekára, považujú to za úspech, pretože nájsť vysokokvalifikovaných zamestnancov je veľký problém,“ dodáva Marcus.
 
Jednej psychiatrickej klinike sa podarilo nájsť špecializovaného lekára počas každej z troch návštev v Grécku.
 
„Nemocnica má veľkú radosť a v súčasnosti privádza týchto zamestnancov opäť na nové podujatia, aby diskutovali s potenciálnymi zamestnancami, čo pomáha celému procesu,“ tvrdí Marcus. „Takisto pozitívne sú reakcie tých, ktorým sa podarilo získať zamestnanie. Jeden lekár dokonca uviedol, že tým, že sme mu pomohli získať nové pracovné miesto, sme mu zachránili život!“
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť