Novinky na portáli

Maltský veľtrh pracovných príležitostí a odbornej prípravy prilákal davy záujemcov

Maltský veľtrh pracovných príležitostí a odbornej prípravy 2012, ktorý sa konal v hlavnom meste tohto ostrova Vallette v čase od 25. do 26. mája, navštívilo viac ako 600 návštevníkov. K poradcom siete EURES z hostiteľskej krajiny sa pripojili kolegovia z Bulharska, Českej republiky, Holandska, zo Slovinska a Švédska. Využili toto podujatie na propagáciu voľných pracovných miest vo svojich krajinách.
 
Maltský tím využil príležitosť a návštevníkom vysvetlil, čo dokáže sieť EURES ponúknuť európskym uchádzačom o zamestnanie. Predviedol, ako funguje portál pre pracovnú mobilitu siete EURES a ako sa majú vyhľadávať voľné pracovné miesta.
 
Na podujatí sa zúčastnilo aj 19 miestnych zamestnávateľov, 4 súkromné náborové agentúry a 13 poskytovateľov odbornej prípravy. Zamestnávatelia využili tento veľtrh na to, aby posúdili potenciálnych kandidátov, a náborové agentúry propagovali voľné pracovné miesta na Malte, ako aj v kontinentálnej Európe.
 
Poskytovatelia odbornej prípravy sa zamerali na to, ako zlepšovaním zručností a zvyšovaním kvalifikácie ľudí možno dosiahnuť vyššiu zamestnateľnosť. Na tento účel sa na veľtrhu predstavili programy odbornej prípravy venované širokému spektru tém.
 
Celoeurópske zameranie
Maltská rada pre uznávanie diplomov sa venovala problematike európskej pracovnej mobility a takisto poskytla praktické informácie o prenášaní kvalifikácií v rámci Európy.
 
Agentúra pre programy Európskej únie objasnila mnohé programy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Zastúpenie Európskej komisie na Malte ochotne informovalo o pracovných príležitostiach v inštitúciách EÚ.
 
O veľtrhu bola na Malte informovaná široká verejnosť, a to prostredníctvom pouličných pútačov, reklamy v novinách, digitálnych médií a televíznych reklám v hlavom vysielacom čase.
 
Maltský tím siete EURES v súčasnosti analyzuje reakcie účastníkov a návštevníkov v záujme toho, aby sa tento veľtrh stal v budúcom roku ešte kvalitnejším.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť