Novinky na portáli

Sieť EURES pomáha autopožičovni s náborom zamestnancov

Keď autopožičovňa Hertz potrebovala španielsky hovoriacich zamestnancov do tímu pre poskytovanie služieb zákazníkom v Írsku, požiadali sieť EURES o pomoc s ich náborom. Spoločnosť Hertz dlhodobo spolupracovala so sieťou EURES a výsledkom tejto spolupráce bolo sprostredkovanie práce pre 87 zamestnancov.
 
Kancelária siete EURES v meste Valladolid organizovala a viedla nábor zamestnancov tým, že propagovala voľné pracovné miesta v strediskách poskytovania služieb zákazníkom po telefóne (tzv. call-centrách) po celom Španielsku. Informácie o voľných pracovných miestach boli inzerované na webových stránkach vnútroštátnych úradov práce a siete EURES, prostredníctvom centier sprostredkujúcich pracovné príležitosti, ako aj prostredníctvom profesijných združení.
 
Tieto pracovné príležitosti sa stali medzi španielskymi uchádzačmi o zamestnanie veľmi obľúbené. Kancelária siete EURES dostáva v priemere 300 životopisov ročne. Počet prijatých osôb sa líšil v závislosti od potrieb spoločnosti, ako aj od hospodárskych podmienok. Napríklad v roku 2007 autopožičovňa prijala 30 zamestnancov, ale v roku 2011 si ich vybrala len deväť.
 
„Pracovné miesta si vyžadujú rozsiahle skúsenosti, čo je jedným z dôvodov, prečo sa tak veľa záujemcov z celej krajiny uchádzalo o tieto voľné pracovné miesta – mali sme uchádzačov dokonca aj z Kanárskych ostrov,“ vysvetľuje poradca siete EURES Rafael Pérez Garcia a dodáva, že k vysokému záujmu o voľné pracovné miesta určite prispela aj vysoká miera nezamestnanosti v Španielsku.
 
Spoľahlivá podpora
Kancelária siete EURES poskytuje v rámci služieb spoločnosti Hertz aj priestory v školiacom stredisku v meste Valladolid, kde môžu zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Hertz robiť pohovory s uchádzačmi i organizovať prezentácie pre záujemcov. Spoločnosť hľadá uchádzačov s pracovnou znalosťou anglického jazyka, ktorí vedia dobre komunikovať so zákazníkmi a ktorí zvládajú bežné obchodné transakcie.
 
Dôležitou úlohou kancelárie siete EURES je zabezpečiť správneho uchádzača na danú pracovnú pozíciu. Počas niekoľkých náborových kampaní boli Rafael a jeho kolegovia požiadaní, aby pomohli s počiatočným výberom vhodných uchádzačov spomedzi všetkých životopisov doručených do kancelárie v meste Valladolid. „Pôsobili sme ako filter, aby spoločnosť Hertz mohla účinnejšie vykonávať prijímacie pohovory,“ vysvetľuje Rafael.
 
V závislosti od hospodárskej situácie je veľmi pravdepodobné, že táto plodná spolupráca bude tento rok, ako aj v budúcnosti, pokračovať.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách na portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť