Novinky na portáli

Vďaka spolupráci medzi Španielskom a Nemeckom získalo prácu 565 uchádzačov o zamestnanie

Keďže miera nezamestnanosti v Španielsku neustále rastie, skúšajú sa nové nápady na posilnenie zamestnanosti na celoštátnej úrovni.Jedným z najúspešnejším je dvojstranná spolupráca v oblasti zamestnanosti s inými členskými štátmi EÚ. V prípade Španielska a Nemecka si za posledných 12 mesiacov našlo prácu 565 španielskych uchádzačov v nemeckých podnikoch.
 
Takmer štvrtina Španielov a viac ako polovica mladých ľudí v Španielsku (vo veku od 15 do 24 rokov) je bez práce. Poradkyňa siete EURES v Španielsku Marisa Carmona Urda povedala, že nezamestnanosť v jej regióne Santa Cruz de Tenerife: „je približne 33 %, čo je veľmi veľa“.
 
O európskom partnerstve, ktoré sa začalo v marci 2011, sa vyjadruje kladne: „Od začatia dvojstrannej spolupráce medzi pobočkami siete EURES v Španielsku a v Nemecku sa nám podarilo nájsť prácu pre 565 Španielov v Nemecku“.
 
Podľa Marisiných slov bolo jednou z najväčších náborových akcií v rámci tejto spolupráce zamestnanie 430 uchádzačov u online predajcu Amazon, najmä na pozície baličov. Ďalším úspechom je zamestnanie 60 inžinierov, ktorí si nedávno našli prácu v Nemecku. K nim sa pripájajú úspešní uchádzači o zamestnanie v ošetrovateľskom sektore a v hotelierstve a stravovacích službách. 
 
Prehlbovanie spolupráce
 
Pod záštitou tejto novej spolupráce pôsobia štyri špecializované náborové tímy v Nemecku a v Španielsku, ktoré sú zamerané na technické, zdravotnícke, hotelové a stravovacie profesie a na sezónne práce. Organizujú náborové podujatia v Španielsku pre nemecké podniky a propagujú voľné miesta v Nemecku.
 
V rámci tejto spolupráce bolo na začiatku nevyhnutné čeliť výzvam. Nemeckí zamestnávatelia pôvodne hľadali tzv. ideálnych uchádzačov s dlhoročnou praxou a vynikajúcimi znalosťami nemčiny. Tieto počiatočné náročné predpoklady boli však postupne zmiernené, aby dostali šancu aj uchádzači bez praxe, či výborných jazykových schopností. Španielski uchádzači sa obrátili na španielskych a nemeckých poradcov siete EURES, aby ich životopisy vyhovovali nemeckým požiadavkám.
 
Úspech tejto spolupráce viedol k podobným dohodám medzi Španielskom a severskými krajinami, ako aj Belgickom a Holandskom. Marisa na záver povedala: „Plánuje sa rozšírenie spolupráce tak, aby zahŕňala aj španielskych vodičov nákladnej dopravy, ktorých mimoriadne postihol úpadok v stavebníctve“.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť