Novinky na portáli

Deň Európy je vo východnom Fínsku deň EURES

Deň Európy (9. máj) sa vo fínskom meste Joensuu oslavoval sériou podujatí a činností. V miestnom kine sa zadarmo premietali európske filmy a Európske hnutie vo Fínsku spustilo kampaň na Facebooku, v rámci ktorej sa pýtalo ľudí na ich názory na EÚ. Sieť EURES medzitým ochotne poskytovala potenciálnym uchádzačom o zamestnanie poradenstvo o práci v inej európskej krajine.
 
S cieľom osloviť čo najväčší počet ľudí sieť EURES zriadila v miestnom nákupnom centre stánok a informačné pulty. K dispozícii boli informačné balíčky obsahujúce tipy pri hľadaní zamestnania v zahraničí pomocou zdrojov siete EURES.
 
„Na tento deň sme pripravili 200 informačných balíčkov, hovorili sme však asi so 400 ľuďmi,“ vysvetľuje miestna poradkyňa siete EURES Taru Asikainen. „Stretli sme sa s ľuďmi všetkých vekových skupín. Bola to pre nás užitočná skúsenosť, pretože mnohí z nich nevedeli, čo im sieť EURES môže ponúknuť.“
 
Po skončení podujatia kontaktovalo miestnu kanceláriu siete EURES niekoľko ľudí, ktorí požadovali podrobnejšie informácie o práci v Európe. „Mnohí v tomto období končia štúdium, takže to je ten správny čas na to, aby sme im poskytli informácie a ukázali, ako im sieť EURES môže pomôcť rozšíriť ich možnosti v oblasti hľadania zamestnania“ dodáva Taru.
 
EÚ na muške
Podujatia v rámci tohto dňa otvoril miestny zástupca starostu kraja Severná Karélia Risto Poutiainen. Odpovedal na otázky publika, ktoré sa týkali celého radu otázok súvisiacich s EÚ vrátane európskej identity a súčasnej hospodárskej situácie.
 
Sieť EURES organizovala toto podujatie v spolupráci s Európskym hnutím mesta Joensuu, miestnou pobočkou mládežníckej organizácie JEF Finland, európskym informačným strediskom Severnej Karélie, regionálnym filmovým združením a so strediskom Tapio Cinema.
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť