Novinky na portáli

Sieť EURES propaguje mobilitu medzi uchádzačmi o zamestnanie

Sieť EURES v Slovinsku spolu so sieťou EURES v Rakúsku v apríli 2012 zorganizovali dve podujatia dní pracovných príležitostí. Ich cieľom bolo zvýšiť informovanosť uchádzačov o zamestnanie v Slovinsku v súvislosti s možnosťami, ktoré na nich čakajú hneď na druhej strane hraníc v nemeckom prostredí.
 
Slovinsko vstúpilo do EÚ v roku 2004 a od 1. mája 2011 majú slovinskí občania možnosť neobmedzene žiť a pracovať vo všetkých členských štátoch EÚ. Napriek tejto slobode, niektorí slovinskí občania stále nevedia, že už môžu plne využívať výhody mobility. Zámerom týchto dvoch podujatí, z ktorých jedno sa uskutočnilo 3. apríla v slovinskom hlavnom meste Ľubľana a druhé 5. apríla v slovinskom meste Kranj, bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti v tejto oblasti.
 
Podujatie v hlavnom meste, zorganizované v spolupráci s kariérnym centrom Univerzity v Ľubľane, bolo zamerané najmä na študentov a čerstvých absolventov. Podujatie v meste Kranj, ktoré sa konalo v regionálnom úrade slovinských verejných služieb nezamestnanosti, malo osloviť prevažne nezamestnaných mladých ľudí, ktorí túžia pracovať v zahraničí.
 
„Obidve akcie mali informačný charakter a v rámci nich prebiehali semináre, pracovné ateliéry a prednášky, ktorými sa mala zvýšiť informovanosť najmä medzi občanmi Slovinska,“ vysvetlila poradkyňa siete EURES v Slovinsku Senada Plestenjak. „Na podujatí v Ľubľane sa zúčastnilo 113 ľudí a do Kranju ich pricestovalo 54,“ doplnila ďalej poradkyňa. Zástupcovia sietí Solvit, Europass, Cmepius*, ako aj poradcovia siete EURES so sídlom v Slovinsku a Rakúsku predstavili svoju prácu a služby, ktoré ponúkajú.
 
Vďaka tomu, že týmito podujatiami sa podarilo úspešne prispieť k zvýšeniu informovanosti o mobilite a možnostiach ponúkaných sieťou EURES, sieť EURES v Slovinsku aj v Rakúsku plánujú 30. mája zorganizovať cezhraničný veľtrh pracovných príležitostí v slovinskom meste Maribor, na ktorom sa má stretnúť viac ako 30 zamestnávateľov a 3 000 uchádzačov o zamestnanie. Na veľtrhu budú prítomní poradcovia siete EURES, zástupcovia náborových agentúr a firiem z mnohých odvetví vrátane odvetvia zdravotnej starostlivosti, stavebníctva, výroby predaja a elektroniky.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
*Centrum Slovinskej republiky pre mobilitu a európske programy pre vzdelávanie a odbornú prípravu

« Späť