Novinky na portáli

Veľtrh pracovných príležitostí v Granade nadviazal na dlhodobý úspech

Na medzinárodnom univerzitnom veľtrhu pracovných príležitostí, ktorý sa konal v španielskej Granade v dňoch 7. a 8. marca, sa spolu stretli vysokokvalifikovaní vysokoškolskí absolventi a európski zamestnávatelia s cieľom preskúmať možnosti profesionálneho rozvoja.
 
Medzinárodný univerzitný veľtrh pracovných príležitostí (International University Job Fair), ktorý sa organizuje už 12 rokov, je výsledkom spolupráce medzi sieťou EURES a španielskymi vysokými školami. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí v Španielsku, a to predovšetkým vďaka tomu, že v roku 2011 získala univerzita v Granade ocenenie ako najvýznamnejšia univerzita v Európe, pokiaľ ide o počet prijatých študentov v rámci programu Erasmus. Na tomto podujatí, ktoré bolo preto zamerané predovšetkým na súčasných študentov a čerstvých absolventov, sa zúčastnili zamestnávatelia z verejného aj súkromného sektora zo Španielska, ako aj z iných krajín, ktoré sú súčasťou siete EURES.
 
Na veľtrhu pracovných príležitostí sa zúčastnilo viac ako 5 000 osôb a uchádzači o zamestnanie mohli svoje životopisy zaregistrovať on-line na webovej stránke International University Job Fair 10 dní pred začiatkom tohto podujatia a 10 dní po jeho ukončení. „Ukázalo sa, že toto je pre zúčastnené spoločnosti dobrý spôsob, ako si prezrieť a predbežne vybrať vhodné profesijné profily pre potenciálne voľné pracovné miesta,“ vysvetľuje poradkyňa siete EURES v Španielsku Olga González Galindo.
 
 
Na veľtrhu pracovných príležitostí sa celkovo zúčastnilo 19 zamestnávateľov z rôznych odvetví, od chemického až po finančné odvetvie.Účastníkmi tohto podujatia boli aj poradcovia siete EURES z 10 krajín a uchádzači o zamestnanie mohli využiť možnosť a zúčastniť sa na prezentáciách spoločností, ako aj na pracovných seminároch/okrúhlych stoloch organizovaných poradcami siete EURES vrátane jedného, v rámci ktorého bolo možné získať tipy a rady na úspešné absolvovanie výberového konania.
 
13. ročník International University Job Fair sa uskutoční v apríli 2013.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Navštíviť webovú stránku International University Job Fair
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť