Novinky na portáli

Sieť EURES podporuje nadnárodnú spoločnosť pri nábore v Európe

Vďaka dlhodobej spolupráci siete EURES s nadnárodnou spoločnosťou Infosys BPO bolo mnoho pracovných miest úspešne obsadených európskymi uchádzačmi.S neustále rastúcimi náborovým potrebami spoločnosť rozširuje svoju spoluprácu so sieťou EURES.
 
Infosys BPO je dcérska spoločnosť Infosys Ltd. a pôsobí v oblasti outsourcingu podnikových procesov. Spoločnosť Infosys BPO má viac ako 18 900 zamestnancov a zastúpenia po celom svete. Je hlavným aktérom vo svojom sektore na trhu a pravidelne hľadá kvalifikovaných viacjazyčných odborníkov.
 
Sieť EURES už niekoľko rokov neúnavne pomáha spoločnosti v jej úsilí získavať nových zamestnancov, pričom skúsenosti, znalosti a jedinečné schopnosti poradcov EURES tu prichádzajú mimoriadne vhod. „V našom sídle v českom Brne máme odborníkov hovoriacich 15 jazykmi EÚ“, povedala Milada Burianová, odborníčka na ľudské zdroje spoločnosti Infosys BPO. „Sieť EURES má jedinečné postavenie na to, aby nám pomohlo pri hľadaní ľudí, ktorých potrebujeme.“
 
Za podpory siete EURES sa firma zúčastnila na dvoch podujatiach Európskych dní pracovných príležitosti (Job Days ) v r. 2011. Jedno sa uskutočnilo vo švédskom Malmö a druhé v hlavnom meste Francúzska, Paríži. „Tento druh podujatí je pre nás vynikajúcou príležitosťou na propagovanie voľných pracovných miest na európskej úrovni“, dodala Milada.
 
V rokoch 2008 až 2009 spoločnosť zamestnala osem ľudí vďaka pretrvávajúcej spolupráci so sieťou EURES a v súčasnosti publikuje cez túto sieť oznamy o voľných pracovných miestach určené nemecky alebo francúzsky hovoriacim odborníkom na technické služby pre zákazníkov, ako aj IT špecialistom hovoriacim nemecky, švédsky, portugalsky, španielsky alebo grécky.
 
Infosys BPO v súčasnosti úzko spolupracuje so sieťou EURES a plánuje účasť na dvoch špecializovaných náborových podujatiach siete EURES, ktoré sa uskutočnia vo Švédsku a v Nemecku v priebehu roka 2012. „Myslím si, že naša spolupráca so sieťou EURES je skutočne prínosná a teším sa na jej v budúcnosti“, dodala Milada.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť