Novinky na portáli

Ako EURES pomáha majiteľovi firmy rozšíriť možnosti hľadania zamestnancov

René Bartels, majiteľ holandskej spoločnosti RBC Engineering Support so závodmi v Holandsku a v Nemecku na výrobu stavebných strojov a zariadení, hľadá vysoko kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie. Kým nespoznal sieť EURES, všetko bolo komplikovanejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
 
Keď spoločnosť RBC Engineering Support objavila sieť EURES a spojila sa s ňou, rýchlo sa zvýšil počet kontaktov a skúseností so zamestnancami z celej Európy a spoločnosť dokázala nájsť vysoko kvalifikovaných inžinierov, o ktorých mala záujem. Jej majiteľ René Bartels potom už nemal žiadne pochybnosti o výhodách spolupráce so sieťou EURES pri hľadaní zamestnancov v Európe. „Stále máme záujem o vhodných ľudí, avšak získať vysoko vzdelaných ľudí je veľmi ťažké“, vysvetľuje René. Vďaka zjavnému hospodárskemu rastu v odvetví, v ktorom pôsobí, sú talentovaní uchádzači o zamestnanie a pracovníci, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, viac než vítaní. Avšak „v Holandsku i Nemecku je k dispozícii čoraz menej ľudí s vhodným profilom“, hovorí René.
 
Spoločnosť hľadá hlavne inžinierov. V snahe obsadiť tieto pozície René vysvetlil svoju situáciu miestnej pracovnej agentúre, ktorá ho následne nasmerovala na sieť EURES. „Prvý kontakt s poradcom EURES urobil na nás dobrý dojem, vysvetlil nám, čo sa dá urobiť a ako sieť funguje“.
 
Po zaradení voľných miest ponúkaných spoločnosťou na portál EURES začali rýchlo a v hojnom počte prichádzať zaujímavé životopisy. Medzi prvými boli odpovede z Portugalska, Českej republiky a Talianska a René rýchlo prijal jedného z uchádzačov z Portugalska. Keďže bol spokojný so svojím novým zamestnancom, rozhodol sa zúčastniť na Európskych dňoch pracovných príležitostí s cieľom získať ďalšie kontakty: „Kvalita profilov bola veľmi dobrá a získali sme niektoré dobré kontakty“, hovorí René.
 
RBC Engineering Support je medzinárodne orientovaná spoločnosť, a preto kladieme dôraz na jazykové znalosti: „Pôsobíme v mnohých krajinách a preto nám vyhovuje, ak zamestnanci hovoria dobre anglicky. Často sú ochotní naučiť sa jazyk novej krajiny, čo dokazuje, že sa chcú prispôsobiť“, hovorí René s nadšením.
 
Za posledné dva roky spoločnosť prijala dvoch pracovníkov zo zahraničia a ďalej sa zúčastňuje na podujatiach siete EURES po celej Európe. Na poslednom podujatí v Prahe (Česká republika) René našiel šesť vhodných uchádzačov, s ktorými plánuje pokračovať. Po počiatočných rozhovoroch cez Skype sa objavilo niekoľko zaujímavých profilov. „Prijímanie nových, ale skúsených ľudí vždy prináša výhody a ich nové myšlienky sú skutočnou pridanou hodnotou“, konštatuje René.
 
 
Viac informácií nájdete:
 
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Oficiálna webová stránka spoločnosti RBC Engineering Support
 

« Späť