Novinky na portáli

Sieť EURES ponúka osožné rady, ako začať podnikať v zahraničí

Posilnenie malých a stredných podnikov (MSP) je jedným z hlavných prvkov stratégie EÚ na zvládnutie hospodárskej krízy.V tomto kontexte môžu významnú úlohu zohrávať samostatne zárobkovo činní občania vďaka využitiu príležitostí, ktoré ponúka 27 členských štátov EÚ v oblasti pracovnej mobility.
 
Poradca siete EURES v Holandsku Henk Smolders už celé desaťročie poskytuje individuálne poradenstvo uchádzačom o zamestnanie a tým, ktorí chcú zmeniť zamestnanie a usídliť sa v inom členskom štáte EÚ. „Spočiatku som poskytoval tipy v rámci reakcie na jasný dopyt klientov, ktorým sa nedarilo získať potrebné informácie. Ani počas súčasnej recesie záujem ľudí o uplatnenie svojich zručností či nových nápadov na rôznych trhoch práce neklesá. Skutočnosťou je, že približne 20 % osôb zaregistrovaných na portáli siete EURES zvažuje možnosť štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby ako jednu z možností,“ vysvetľuje Henk.
 
Pri poskytovaní informácií a poradenstva na podujatiach a veľtrhoch siete EURES, prostredníctvom telefónu a v kanceláriách služieb zamestnanosti sa Henk špecializuje na individuálny, ako aj skupinový prístup. „Ľudí, ktorí zvažujú samostatnú zárobkovú činnosť, bezpochyby spája niekoľko spoločných smerodajných znakov,“ zdôrazňuje. Patrí medzi ne vek – konkrétne ide o päťdesiatnikov, ktorí si vo svojej krajine ťažko hľadajú zamestnanie, a mladých podnikateľov, ktorí sa prípadne zúčastnili na programe Erasmus. Medzi ďalšie faktory, ktoré tu zohrávajú úlohu, patrí druh odvetvia, a to najmä cestovný ruch, stavebníctvo, doprava a informačné a komunikačné technológie. Ďalej sem patrí tzv. zemepisný faktor, t. j. ľudia z novších členských krajín sa premiestňujú na západ, aby v stagnujúcej hospodárskej situácii dosiahli lepšiu konkurencieschopnosť.“
 
Henk uplatňuje priamočiary prístup. Zdôrazňuje potrebu vypracovať kvalitný plán podnikania ešte pred odchodom do zahraničia vrátane opisu ponúkaných výrobkov či služieb, cieľových zákazníkov, existujúcej konkurencie, marketingovej stratégie a finančného plánu. „A nejde len o samotné podnikanie,“ dodáva. „Osobný plán je kľúčový. Ak sa vydáte do zahraničia s úmyslom vrátiť sa po odchode do dôchodku do svojej krajiny, musíte zvážiť, akú hodnotu v nej budú mať finančné prostriedky nadobudnuté v rámci dôchodkového poistenia v inom členskom štáte.
 
Doposiaľ do zahraničia každoročne vycestovalo až 15 jednotlivcov, resp. párov, ktorým Henk poskytol poradenstvo, pričom ich skúsenosti sú povzbudivé. Tento poradca siete EURES je v pevne presvedčený, že ponuka takýchto špecializovaných služieb reaguje na konkrétnu a pretrvávajúcu potrebu. 
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 

 
 
 
 

« Späť