Novinky na portáli

Cezhraničné partnerstvo podporuje zakladanie podnikov

Rastúca nezamestnanosť a nedostatok voľných pracovných miest v slovenských mestách hraničiacich s Maďarskom viedlo , slovensko-maďarské cezhraničné partnerstvo s názvom EURES-T Danubius k tomu, aby usporiadalo svoj prvý seminár zameraný na podporu zakladania malých podnikov.
 
Vo februári 2012 sa v historickom pohraničnom meste Komárno na Slovensku zišlo vyše 90 uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska na seminári, ktorý ich mal podnietiť k založeniu vlastného podniku, čím by si sami zabezpečili zamestnanie. 
 
„V súčasnosti neregistrujeme dostatok voľných pracovných miest a nezamestnanosť vzrástla aj z dôvodu hromadného prepúšťania v mnohých priemyselných podnikoch v tomto regióne. Jedným zo spôsobov tvorby zamestnanosti je, aby ľudia začať podnikať na vlastnú päsť,“ vysvetľuje Edita Bertová, koordinátorka siete EURES-T.
 
Cieľom seminára bolo tiež presvedčiť účastníkov, aby zvážili širokú škálu možností na založenie malých podnikov. „Mnohí ľudia začnú na Slovensku podnikať v reštauračných službách, ale len veľmi málo z nich premýšľa o ďalších možnostiach,“ hovorí Edita.
 
Kúsok za hranicami je to niečo úplne iné. „Podnikanie v Maďarsku je rozmanitejšie a existuje tu dlhoročná tradícia rodinných podnikov, takže ľudia sú otvorenejší voči zakladaniu vlastných podnikov,“ dodáva. To je dôvod, prečo bolo na toto podujatie pozvaných šesť vlastníkov rôznych malých podnikov z Maďarska, aby sa podelili o svoje skúsenosti pri prechode zo stavu nezamestnanosti k založeniu úspešnej spoločnosti. Účastníci si mohli z prvej ruky vypočuť skúsenosti včelára, krajinného architekta, dizajnéra webových stránok, liehovarníka, hrnčiara a učiteľa ľudovej hudby.
 
A ak by to nebolo dosť inšpiratívne, Slovenské regionálne poradenské a informačné centrum a Maďarská nadácia na podporu podnikov takisto poskytli podporu a poradenstvo o tom, ako si založiť nový podnik.
 
„Je ešte príliš skoro povedať, koľkí z 90 účastníkov si založia svoj vlastný podnik. Doteraz sme však mali veľmi pozitívnu spätnú väzbu od mnohých ľudí, ktorí ocenili príbehy zo života a interakciu s prítomnými podnikateľmi,“ tvrdí Edita. Najbližší seminár sa uskutoční na jar 2013.
 
Slovenské a maďarské služby zamestnanosti spolu so svojimi sociálnymi partnermi vytvorili partnerstvo EURES-T Danubius v apríli 2007, aby vyriešili problém nezamestnanosti na oboch stranách hraníc v regióne pozdĺž rieky Dunaj. Okrem otázok týkajúcich sa zamestnanosti kladie toto partnerstvo osobitný dôraz na koordináciu odborných programov a na poskytovanie informácií o pracovných a životných podmienkach v tomto regióne.
 
Ďalšie informácie:
Oficiálna internetová stránka partnerstva EURES-T Danubius
 
Maďarská nadácia na podporu podnikov (regionálna kancelária Komárom-Esztergom – v maďarčine): www.kem-hvk.hu
 
Slovenské regionálne poradenské a informačné centrum (regionálna kancelária v Komárne – v slovenčine): www.rpickn.sk
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí EURES
 
Nájdite si poradcu EURES
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť