Novinky na portáli

Pripravte sa na mobilitu s portálom EURES!

Sieť EURES ponúka záujemcom o využitie európskej mobility celú škálu služieb. Medzi najužitočnejšie z nich patrí zrejme je časť európskeho portálu pre pracovnú mobilitu siete EURES s názvom Život a práca.
 
Možno uvažujete, že by ste si vyskúšali život a prácu v inej európskej krajine alebo možno už aj máte istú ponuku pracovného miesta a ste pripravený presťahovať sa. Nech ste už v akejkoľvek situácii, časť s názvom Život a práca na portáli EURES je prameňom nevyhnutných informácií a zdrojov.
 
V uvedenej časti sa nachádza podrobný a veľmi dôležitý prehľad faktov, ktoré je potrebné poznať pri presťahovaní sa do inej európskej krajiny. Kapitoly venované jednotlivým krajinám sa aktualizujú dvakrát ročne, aby sa pre uchádzačov o zamestnanie zabezpečila čo najväčšia presnosť a relevantnosť tohto zdroja. „Ak uchádzači potrebujú ešte podrobnejšie informácie alebo ak majú otázky, môžu vždy využiť prepojenia na ďalšie zdroje informácií alebo sa obrátiť priamo na poradcu siete EURES,“ vysvetlila Emmanuelle Mathieu, koordinátorka siete EURES v Luxembursku.
 
Návštevníci tejto webovej stránky portálu EURES si môžu prečítať príspevky o trhu práce, ako sú napr. štatistiky o najžiadanejších pracovných miestach, príspevky o živote a práci, napr. o požiadavkách týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, dôchodkov a daní a v tejto časti nájdu aj prehľad o predpisoch EÚ upravujúcich voľný pohyb pracovníkov.
 
Záujemcovia o európsku mobilitu sa zameriavajú na vyhľadávanie týchto tém, pričom každá z nich obsahuje ďalej niekoľko podrobnejších podtém. „Je vynikajúce, že uchádzači o zamestnanie môžu jednoducho na jednom mieste nájsť všetky tieto pomerne rôznorodé informácie,“ zdôraznila Emmanuelle.
 
Informácie uverejnené v časti Život a práca zostavujú odborníci siete EURES na európsku mobilitu a predstavujú obraz o najnovšom vývoji v danej oblasti. „Všetky údaje aktualizujeme a usilujeme sa zachovať veľký dôraz na poskytovanie praktického poradenstva a praktických informácií. Tento prístup by mal zaručiť, že portál EURES zostane veľmi prístupný a užitočný,“ dodala na záver Emmanuelle.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 

« Späť