Novinky na portáli

Prvý deň pracovných príležitostí v Lecce pomáha riešiť nezamestnanosť mladých ľudí

Historické mesto Lecce na juhu Talianska sa v januári 2012 stalo miestom konania prvých Európskych dní pracovných príležitostí, ktoré prilákali viac ako 500 uchádzačov o zamestnanie - hľadajúcich pracovné príležitosti v odvetviach, ako sú letecký priemysel, strojárstvo či IT.
 
Dvojdňové podujatie usporiadala informačná služba Europe Direct v spolupráci so sieťou EURES. Toto podujatie bolo súčasťou projektu Job Innovation Camp 2012, iniciatívy sekcie pre odbornú prípravu a pracovnú silu* v provincii Lecce a univerzity v Salente, ktorej hlavným cieľom je propagácia príležitostí pre študentov univerzity a pre mladých ľudí vo veku 20 až 24 rokov. Pokiaľ ide o uvedenú vekovú kategóriu, v tejto oblasti dosahuje jej nezamestnanosť až 36,7 %.**
 
„Európske dni pracovných príležitostí sú prvou akciou tohto druhu v meste Lecce, ktorá mladým ľuďom skutočne ponúkla príležitosť získať informácie o dostupných možnostiach prostredníctvom siete EURES, ako aj o tom, ako si hľadať prácu a ako si vyhľadať poradcu siete EURES,“ vysvetľuje organizátorka podujatia Bernadette Grecová, ktorá sama pracuje ako poradkyňa EURES.
 
Uchádzači o zamestnanie, ktorí si chceli rozšíriť obzory, mali k dispozícii celý rad informácií a poradenstva. Počas prvého dňa sa uskutočnila séria pracovných seminárov zameraných na možnosti odbornej prípravy v Európe v rámci programu Leonardo da Vinci a programu Erasmus. Stretnutie venované téme nových stratégií zamestnanosti sa zameralo na nástroje, ako sú napríklad Európsky monitor voľných pracovných miest, projekt Tvoje prvé pracovné miesto EURES a Európska taxonómia zručností, kompetencií, kvalifikácií a zamestnaní ESCO. Na ďalšom stretnutí sa predviedlo, ako treba vyhľadávať pracovné miesta cez Web 2.0. Poradkyňa EURES Mette Busková z Dánska – krajiny, ktorá má záujem predovšetkým o odborníkov z oblasti IT a strojárstva – priblížila životné a pracovné podmienky v Dánsku. Ďalší prítomní poradcovia EURES boli k dispozícii, aby predstavili Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES a vysvetlili, ako treba vyhľadávať pracovné miesta.
 
Druhý deň sa sa niesol v duchu inovácie podnikov. V rámci inovatívnych projektov, ako je napríklad robot poháňaný veternou energiou, ktorý navrhli absolventi univerzity v Salente, sa predstavil talent študentov zúčastneným spoločnostiam Microsoft a Avio Group. Potenciálni budúci podnikatelia mohli získať množstvo rád o samostatnej zárobkovej činnosti a o tom, ako začať podnikať, ako aj informácie o vnútroštátnych a regionálnych finančných prostriedkoch dostupných pre začínajúcich podnikateľov.
 
Európske dni pracovných príležitostí bezpochyby vyvolali veľký záujem. „Po skončení podujatia som dostala približne 60 e-mailov od uchádzačov o zamestnanie a od zamestnávateľov so žiadosťou o ďalšiu pomoc a podporu. Určite by som zorganizovala aj ďalšie takéto podujatie, ale nabudúce by som požiadala o účasť viacerých poradcov EURES z iných európskych krajín a pokúsila by som sa realizovať pohovory aj priamo na mieste,“ dodala na záver Bernadette.
 
 
Ďalšie informácie:
 
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES  
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
 
 
* Sekcia pre odbornú prípravu a pracovnú silu tvorí súčasť služby Europe Direct a siete EURES.
** Najnovšie štatistické údaje z Istat – Talianskeho národného štatistického úradu – za 3. štvrťrok 2011. Sledovaná oblasť zahŕňa regióny Abruzzi, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Molise, Sardínia a Sicília.

« Späť