Novinky na portáli

Sieť EURES v Lotyšsku vyhľadala prácu pre 140 sezónnych pracovníkov

Vďaka piatim samostatným projektom, do ktorých bola zapojená pobočka siete EURES v Lotyšsku, si viac ako 140 obyvateľov Lotyšska v roku 2011 našlo sezónnu prácu v oblasti cestovného ruchu a v odvetví poľnohospodárstva.
 
Tri projekty sa zamerali na oblasť cestovného ruchu a v rámci nich uchádzači o zamestnanie uzavreli zmluvy na pozície programových manažérov, organizátorov športových a zábavných činností, ako aj činností na voľný čas v Grécku, vo Francúzsku, v Taliansku a na Cypre. Dva ďalšie projekty sa sústredili na oblasť poľnohospodárstva, v ktorej si uchádzači našli uplatnenie pri zbere špargle v Nemecku a pri zbere jahôd vo Fínsku.
 
V krajine, kde miera nezamestnanosti v súčasnosti dosahuje úroveň 14,8 %, čo predstavuje štvrtú najvyššiu mieru nezamestnanosti v EÚ*, sú takéto iniciatívy veľmi vítané.
 
„Vďaka týmto projektom si uchádzači o zamestnanie nachádzajú uplatnenie aspoň na niekoľko mesiacov, nehovoriac o možnosti rozvíjania svojich zručností, či dokonca osvojenia si nových zručností. Akákoľvek nová zručnosť len zvyšuje šance uchádzača na trhu práce,“ tvrdí Andris Segliņš, poradca siete EURES zodpovedný za projekt týkajúci sa Fínska.
 
Pobočka siete EURES v Lotyšsku investovala veľa času do zhromažďovania žiadostí, výberu potenciálnych uchádzačov a organizovania pracovných pohovorov. Ako však zdôraznil Andris, nejde iba o hľadanie vhodných kandidátov pre pracovné miesta.
 
„Dôležitou súčasťou procesu náboru bolo poskytovanie potrebných informácií vybraným uchádzačom, najmä záujemcom, ktorí sa prvýkrát chystali odísť do zahraničia za prácou. Naši poradcovia siete EURES ich informovali o postupoch registrácie, pracovných a životných podmienkach, výdavkoch v príslušnej krajine EÚ a vysvetlili im aj administratívne postupy, aby zabezpečili ich dobrú pripravenosť,“ vysvetlil Andris.
 
Zdá sa, že všetka táto pomoc sa vyplatila. „Počas náboru, ale aj po ňom sme dostávali ďakovné vyjadrenia tak od zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Môžeme teda povedať, že sme odviedli dobrú prácu,“ hovorí nadšene Andris.
 
 
Nábor sezónnych pracovníkov sa v Lotyšsku uskutoční znovu vo februári 2012, keď sieť EURES plánuje viesť pracovné pohovory na obsadenie voľných pozícií v parížskom Disneylande. Andris verí, že toto nové kolo náboru bude rovnako úspešné ako to predchádzajúce.
 
 
Ďalšie informácie:
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach .  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES
 
*Údaje Eurostatu, november 2011 (najnovšia aktualizácia). Najvyššia miera nezamestnanosti je v Španielsku (22,8 %), potom nasledujú Grécko (18,8 %) a Litva (15,3 %).
 

« Späť