Novinky na portáli

Poľský región bojuje proti nezamestnanosti

Poradcovia siete EURES v poľskom regióne Warmia-Mazury sú na čele iniciatívy na riešenie vysokej nezamestnanosti v tomto regióne.
 
Región Warmia-Mazury, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti Poľska v blízkosti Kaliningradskej oblasti a pobaltských štátov, trpí dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.
 
V septembri 2011 bola miera nezamestnanosti v Poľsku 11,6 %, zatiaľ čo v regióne Warmia-Mazury vystúpila na 18,5 %, a medzi osobami mladšími ako 25 rokov až na 22,3 %. Poradcovia siete EURES reagovali na tieto alarmujúce údaje prijatím viacerých iniciatív zameraných na boj proti nezamestnanosti, najmä proti nezamestnanosti mladých ľudí.
 
Región Warmia-Mazury je prevažne poľnohospodárskym regiónom, v ktorom vládnu veľké vzdialenosti medzi mestami a problémy s infraštruktúrou. Poradcovia siete EURES usilovne pracujú na tom, aby boli mladí ľudia pripravení na európsku mobilitu a aby si hľadali prácu aj vo vzdialenejších oblastiach, čím sa zvýšia ich šance nájsť si zamestnanie. „Máme viacero podujatí zameraných na mladých ľudí, od stretnutí so študentmi stredných škôl, na ktorých ich informujeme o svojej práci a o ich možnostiach do budúcnosti, až po podujatia so študentmi troch univerzít v regióne,“ uviedla Anna Dolistowska-Buza, poradkyňa siete EURES pre región Warmia-Mazury.
 
Okrem toho sa poradcovia siete EURES v tomto regióne vyvíjajú iniciatívy, aby oslovili čo najširší okruh uchádzačov o zamestnanie. Ako príklad možno uviesť iniciatívu zameranú zaradenie väčšieho počtu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce.
 
Jedno z hlavných podujatí v rámci celkovej stratégie siete EURES na riešenie problému nezamestnanosti v regióne sa uskutočnilo 12. októbra. Na Európskom veľtrhu podnikania sa stretli miestni i medzinárodní a európski zamestnávatelia s uchádzačmi o zamestnanie a pracovníkmi v oblasti zamestnanosti. Za prítomnosti poradcov siete EURES z 11 krajín prebiehali celý deň semináre a na panelových diskusiách, venovaných takým témam ako „Môžem sa stať podnikateľom?“, sa stretlo viac než 900 účastníkov. Toto podujatie bolo dôležitým krokom pri otváraní nových horizontov pre nezamestnaných z regiónu Warmia-Mazury.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách na európskom portáli pracovnej mobility EURES
 
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 

« Späť