Novinky na portáli

Služby siete EURES vzbudili veľký záujem medzi gréckymi uchádzačmi o zamestnanie

Približne 6 000 uchádzačov o zamestnanie navštívilo Fórum pre zamestnanosť v Solúne, v Grécku, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011. K dispozícii im so svojimi radami boli poradcovia siete EURES z Českej republiky, Nemecka, Talianska, Nórska, Švédska a Spojeného kráľovstva, ako aj zamestnanci verejných služieb zamestnanosti. Vyše 30 zamestnávateľov absolvovalo pohovory s potenciálnymi uchádzačmi a zhromaždilo ich životopisy.
 
 „Pracujem ako zdravotná sestra v zariadení pre starostlivosť o deti a už dlhšiu dobu sa chcem presťahovať do Spojeného kráľovstva. Pri návšteve portálu siete EURES som našla 15 zodpovedajúcich voľných pracovných miest v Spojenom kráľovstve. Zaslala som svoj životopis na všetky adresy s ponukou práce a dostala som dve kladné odpovede! Na toto podujatie som teda prišla preto, aby som získala informácie o životných a pracovných podmienkach v Spojenom kráľovstve,” uvádza Afrodite Tsangada, uchádzačka o zamestnanie zo Solúna, ktorá navštívila stánok EURES Spojeného kráľovstva.
 
Uchádzači o zamestnanie, ktorí toto fórum navštívili, sa zaujímali najmä o sieť EURES a služby, ktorá táto sieť poskytuje uchádzačom v rámci pomoci pri hľadaní zamestnania v inej európskej krajine. Prítomní poradcovia siete EURES boli milo prekvapení úrovňou kvalifikovanosti uchádzačov. „Stretol som sa s viacerými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí boli nielen vysoko kvalifikovaní, ale dokonca sa už začali učiť po švédsky,” poznamenáva Dimitrios Skyfacos, projektový manažér siete EURES zo Švédska. 
 
Jedným z takýchto uchádzačov bol Kostas Simou zo Solúna. Je povolaním technik informačných technológií a plynule ovláda švédčinu. „Štúdium som ukončil už pred rokom a vo svojom odbore si tu nedokážem nájsť prácu. Rozhodol som sa teda rozšíriť svoje možnosti pri hľadaní a začal si hľadať prácu v Škandinávii,” vysvetľuje Kostas. 
 
Pre gréckych uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa v rámci fóra obrátili na poradcov siete EURES, bolo toto podujatie skutočne prínosom. „Záujem o prácu v iných častiach Európy sa viac než zdvojnásobil, a to nielen z dôvodu súčasnej hospodárskej krízy. Za posledných 15 rokov sa na gréckom trhu práce podarilo nájsť zamestnanie len približne 30 % kvalifikovaných čerstvých absolventov. Prostredníctvom siete EURES môžu títo absolventi získať prístup na trh práce v celej Európe,” uvádza Elias Kikilias, vedúci verejných služieb zamestnanosti v Grécku.
 
Fórum pre zamestnanosť je v Grécku druhým podujatím svojho druhu, pričom prvé sa konalo v Aténach v máji 2011. „Tieto dve fóra predstavujú prvé podujatie v podobe veľtrhu práce, ktoré verejné služby zamestnanosti zorganizovali spolu so sieťou EURES. Je to znamením začiatku novej etapy, v rámci ktorej budeme proaktívnejší, pokiaľ ide o služby ponúkané občanom,” uzatvára Katerina Flaka, manažérka siete EURES v Grécku.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES

« Späť