Novinky na portáli

Pozitívne partnerstvo: mobilita pracovných síl medzi Maďarskom a Rakúskom

Po zrušení prechodných obmedzení pracovného trhu zavedených po rozšírení EÚ v roku 2004 odchádza v súčasnosti veľký počet Maďarov do Rakúska a hľadajú si tam prácu.
 
Keď v máji roku 2004 Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko vstúpili do EÚ, zaviedli sa prechodné obmedzenia vzťahujúce sa na slobodu pohybu v záujme uľahčenia prechodu na úplnú mobilitu pracovných síl.
 
Keď sa v máji roku 2011 obmedzenia úplne zrušili, získali občania týchto krajín neobmedzenú slobodu žiť a pracovať v ktorejkoľvek z členských krajín EÚ. Podľa údajov rakúskeho štátneho úradu práce (PES) bol v auguste roku 2011 počet ľudí sťahujúcich sa za prácou z Maďarska do Rakúska 39 509, čo predstavovalo nárast o 11 519 osôb alebo o 41 % v porovnaní s údajmi z roku 2010. Táto tendencia nárastu bola zjavná počas celého roka 2010.
 
Profesor Herbert Brücker, odborník na migráciu v Inštitúte pre trh práce a výskum zamestnanosti (IAB) v nemeckom Norimbergu, poznamenáva, že „celkovo je voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ jasným úspechom, nakoľko vedie k vyššej produktivite práce, čistému prínosu pre sociálny štát a väčšej osobnej slobode“.
 
Helmut Gerl, dočasný manažér EURES na rakúskom štátnom úrade práce (AMS Österreich), poukazuje na to, že „Rakúsko je predovšetkým krajinou, do ktorej pracovné sily prichádzajú“. To znamená, že uchádzači o prácu z Maďarska, ktorí zamýšľajú v Rakúsku pracovať, získavajú základné informácie na maďarskom štátnom úrade práce. Títo ľudia môžu rady o životných a pracovných podmienkach získať aj od partnerstva EURES-T Pannonia (EURES-T Pannonia partnership).**“
 
Prostredníctvom siete EURES a cezhraničných partnerstiev, akým je napr. EURES-T Pannonia medzi Rakúskom a Maďarskom, môžu uchádzači o prácu z ôsmich nových členských krajín v súčasnosti získať potrebnú pomoc, aby mohli zistiť svoje možnosti zamestnania sa v ktorejkoľvek z členských krajín EÚ.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Nájsť si svojho poradcu EURES  
 
Zistiť viac o pracovných a životných podmienkach v rôznych európskych krajinách na portáli pracovnej mobility EURES
 
Nájsť si prácu v databáze pracovných miest EURES
 
Nájsť kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov EURES  
 
Zistiť, čo EURES môže urobiť pre zamestnávateľov  
 
** partnerstvo EURES-T Pannonia je cezhraničným partnerstvom EURES medzi Rakúskom a Maďarskom. V súčasnosti existuje viac než 20 cezhraničných partnerstiev EURES, ktoré sú geograficky rozšírené po celej Európe a ktoré zahŕňajú viac než 13 krajín. Viac informácií možno získať na webovej stránke EURES.

« Späť