Novinky na portáli

EURES vo Fínsku pomáha malým a stredným podnikom myslieť v európskom duchu

„Malé a stredné podniky (MSP) nie sú dostatočne oboznámené s nástrojmi, ktoré majú k dispozícii,“ tvrdí líniová manažérka EURES vo fínskom Turku Maritta Mikkola. Maritta zastupovala EURES na podujatí, ktorého cieľom bola propagácia a podpora podnikateľov pri ich pôsobení na medzinárodných trhoch.              
 
Podujatie, ktoré pozostáva z dvoch akcií s názvom KiVi IV (fínska skratka výrazu „Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä“, čo znamená konkurencieschopnosť prostredníctvom vývozu a internacionalizácie) a EDE (Európsky deň podnikateľov), sa koná každoročne. Akcia s názvom KiVi vznikla v roku 2005 a koná sa v regiónoch všetkých 15 stredísk hospodárskeho rozvoja, dopravy a životného prostredia vo Fínsku. Akcia KiVi v Turku prilákala 35 rôznych organizácií, ktoré majú spoločný cieľ: pomôcť spoločnostiam, aby začali pôsobiť na medzinárodných trhoch. Jednou z týchto organizácií bol úrad pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj/EURES v Turku.
 
„Zastrešujúca téma podujatia EDE znela „Realize your imagination“ (Uskutočnite svoje predstavy) a jej cieľom bolo podnietiť účastníkov, aby uskutočnili svoje predstavy a nápady. Združením všetkých organizácií, ktoré spolu tvoria súbor nástrojov užitočných pre podnikateľov, na jednom mieste možno mnohým podnikateľom pomôcť rozšíriť obzory. Pokiaľ ide o pomoc určenú spoločnostiam, ktoré chcú vstúpiť na medzinárodné trhy, niektoré organizácie, ako napríklad EURES, pôsobia bezplatne, iné však poskytujú svoje služby za poplatok,“ tvrdí Maritta.
 
Návštevnosť stánku EURES bola počas tohto podujatia veľmi vysoká a mnohí podnikatelia kládli otázky o celoeurópskom nábore zamestnancov a stážach. „Vždy k nám zavíta množstvo zvedavých návštevníkov, ktorí chcú vedieť viac o našich službách. V Turku máme jedného poradcu siete EURES, ktorý sa zameriava na pomoc podnikateľom pri nábore v Európe, a jedného poradcu, ktorý sa zameriava na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovných miest v Európe. Na jednej strane vidíme značný záujem o naše služby, na strane druhej však pozorujeme aj určitú neochotu ich využívať. V takom prípade zvyčajne oznámim, že naše služby ponúkame bezplatne a že máme sieť 850 poradcov EURES vo všetkých 32 európskych krajinách. Byť súčasťou verejnej správy vo Fínsku (EURES je vždy súčasťou verejnej služby zamestnanosti) je zárukou zodpovednosti a dôvery. Keď sa to všetko sčíta, EURES je účinnou a úspornou službou pre podnikateľov,“ uzatvára Maritta.
 
Ďalšie informácie:
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES
 
Vyhľadať budúce podujatia v kalendári podujatí siete EURES
 
Vyhľadať poradcu siete EURES vo Fínsku
 
 

« Späť