Novinky na portáli

„Leniví Leniví ľudia neexistujú, len im chýbajú ciele”

Claudiu Moldovan, kouč pri hľadaní zamestnania a majiteľ MyLifeAcademy, spolupracuje so sieťou EURES v Malmö vo Švédsku pri usmerňovaní a podpore nezamestnaných mladých ľudí v krajine pri hľadaní zamestnania v Európe.V krajine s momentálne 25 %* nezamestnanosťou u ľudí mladších ako 25 rokov je koučovanie pri hľadaní zamestnania pomocnou rukou pre neskúsených mladých, ktorí sa snažia dostať to prvé zamestnanie, ktoré im akosi uniká.
                      
 
S Claudiuom sme sa porozprávali o koučovaní pri hľadaní zamestnania, ako sa k tomu dostal, ako tým môžu druhí získať, a navyše poskytol niekoľko rád, ktoré vám pomôžu pri hľadaní zamestnania.
 
Ako si sa dostal k povolaniu kouča pre mladých ľudí pri hľadaní zamestnania?
„Pracoval som ako kouč pre dospelých a zistil som, že v tom čase neboli žiadny koučovia, ktorí by špeciálne pracovali s mladými ľuďmi, a najmä s tými, ktorí sa zaujímali o prácu a život v zahraničí. Potom som v roku 2010 začal spolupracovať so sieťou EURES a verejnou službou zamestnanosti na malom projekte s nezamestnanou mládežou.
 […] Na mladých ľuďoch je pozitívne to, že sú flexibilní a dychtiví po nových veciach.“
 
Čo všetko také koučovanie pri hľadaní zamestnania v sebe zahŕňa?
„Pevne verím, že leniví ľudia neexistujú, len im chýbajú jasné ciele[…] V rámci koučovania investujeme veľmi veľa času do rozvíjania cieľov a názorov mladých uchádzačov o zamestnanie. Prechod od samotnej predstavy ku konečnému rozhodnutiu si vyžaduje urobiť veľký krok, a preto je potrebný správny prístup, názor a návyk.
 
Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do trojmesačného programu ponúkaného sieťou EURES Švédsko sa nielen naučia písať životopis v angličtine, nemčine alebo španielčine, ale tiež si vyskúšajú simulované pracovné pohovory a dostanú spätnú väzbu, čo sa týka ich všeobecného vystupovania. V ponuke je tiež špeciálny kurz zameraný na reč tela a prednáška o tom, ako sa vyhnúť negatívnemu mysleniu.
 
V snahe pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich ciele sa od nich vyžaduje, aby si každý mesiac zaznamenávali svoje aktivity, na základe čoho môžu vidieť, aký čas vlastne venujú svojim cieľom.
 
Čo môžu získať druhí pomocou koučovania pri hľadaní zamestnania?
„Získajú veľmi veľa a mnohých účastníkov by ste na konci kurzu nespoznali. Keďže sa zlepšia v oblasti sociálnych zručností a budú mať proaktívny prístup, zamestnanie si nájdu a udržia ľahšie. A po určitom pobyte v zahraničí si nájdu po návrate do Švédska dobré zamestnanie.
 
Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí hľadajú svoje prvé zamestnanie?
- Maj jasno v tom, čo chceš robiť, poznač si svoje ciele a to, kde sa chceš vidieť o päť rokov.
- Zisti, čo ťa motivuje a aké sú tvoje záujmy.
- Nech tvoje sny nezostanú len snami.
- Požiadaj o pomoc – vo svete existuje toľko príležitostí, že možno budeš potrebovať pomôcť, ako sa viac vyprofilovať.
- Využi svoje kontakty – sem patria priatelia a sociálne siete.
 
„S dostatočnou motiváciou zvládneš všetko ľahšie.“
 
 
Ďalšie informácie:
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Pozrite si internetové stránky MyLifeAcademy
 

« Späť