Novinky na portáli

Uznávanie odbornej kvalifikácie v Európe

Práve ste ukončili štúdium a hľadáte zamestnanie niekde v Európe? Alebo už nejaký čas pracujete a chcete sa presťahovať do inej európskej krajiny? Ako však zabezpečiť, aby sa vaše akademické vzdelanie uznávalo aj v inej krajine? Práve v takýchto prípadoch vám môže pomôcť sieť NARIC. 
       
 
Sieť NARIC (národné informačné strediská na uznávanie dokladov o vzdelaní) spolupracuje so sieťou EURES tak, že pomáha občanom EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Turecka pri uznávaní ich akademického vzdelania v týchto a iných krajinách. Odborné kvalifikácie možno porovnať s databázou regulovaných povolaní, aj keď niektoré strediská siete NARIC môžu takisto poskytovať poradenstvo v oblasti uznávania odborných kvalifikácií.
 
Kedy by som sa mal obrátiť na stredisko siete NARIC?
Pri uchádzaní sa o zamestnania je možné, že vás potenciálny zamestnávateľ požiada, aby ste predložili doklady o dosiahnutom akademickom vzdelaní. To platí predovšetkým v prípade špecializovanejších povolaní, ako je napríklad povolanie učiteľa, účtovníka alebo lekára. Ak poznáte ekvivalent vašej kvalifikácie v krajine, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie, je to veľká výhoda a môže znamenať, že zamestnanie si nájdete oveľa jednoduchšie. Stredisko siete NARIC by preto malo byť vašim prvým informačným miestom.
 
Aké služby poskytuje sieť NARIC?
Okrem poradenstva v oblasti uznávania akademického vzdelania poskytujú niektoré strediská siete NARIC množstvo ďalších služieb vrátane informácií o tom, ako získať uznanie odborných schopností a zručností potrebných na výkon povolania. Napríklad stredisko siete NARIC v Spojenom kráľovstve poskytuje služby v oblasti zlučiteľnosti kvalifikácií. Jednotlivci alebo organizácie (vrátane podnikov, akademických inštitúcií, služieb súvisiacich s náborom zamestnancov a služieb zamestnanosti a vládnych úradov) môžu za poplatok* požiadať o tzv. osvedčenie o porovnateľnosti (Letters of Comparability), podrobné výpisy o dosiahnutom vzdelaní (Career Path Reports) alebo dokonca o hodnotenie znalosti anglického jazyka.
 
Ako dlho trvá tento proces?
Získanie uznania kvalifikácie môže trvať veľmi dlho, v niektorých prípadoch sa na rozhodnutie čaká až päť mesiacov.
Strediská siete NARIC sa nachádzajú v takmer všetkých európskych krajinách. Stav a rozsah služieb, ktoré poskytujú, sa však líši, preto sa odporúča obrátiť sa na stredisko vo vašej krajine alebo v krajine, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie.
 
Ďalšie informácie:
* Poplatky sa líšia v závislosti od poskytnutej služby. Preto sa o nich pri kontaktovaní konkrétneho strediska siete NARIC informujte.
 
Vyhľadať stredisko siete NARIC kliknutím na webové stránky jednotlivých krajín.
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES

« Späť