Novinky na portáli

Európsky veľtrh pracovných príležitostí pre mládež v Maďarsku

V apríli tohto roku usporiadalo Maďarsko európsky veľtrh pracovných príležitostí, ktorý sa od ostatných v niečom odlišoval.Toto podujatie bolo osobitne zamerané na mladých ľudí a jeho súčasťou bolo prvé podujatie v rámci kampane EÚ Youth@Work. 
     
 
Miera nezamestnanosti mládeže v Európe je naďalej vysoká, pričom päť miliónov mladých ľudí vo veku do 25 rokov je bez práce. Vzhľadom na túto situáciu usporiadal EURES Maďarsko Európsky veľtrh pracovných príležitostí pre mládež, ktorého osobitným cieľom bolo sprostredkovať stretnutie mladých uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a podporiť mladých ľudí pri objavovaní nových ciest vedúcich k získaniu zamestnania.
 
Podľa poradcu EURES Istvána Sértő-Radicsa zodpovedného za organizáciu veľtrhu pracovných príležitostí v Budapešti sa toto podujatie ukázalo byť úspešným. „Zamestnávatelia boli veľmi spokojní a mnohí z nich vyjadrili vďaku za bezplatnú možnosť zviditeľniť sa na európskom trhu práce – nepredpokladali, že sieť EURES môže pre nich urobiť tak veľa.“
 
István k tomu dodal: „Toto podujatie prilákalo viac než 6 000 návštevníkov, čo je v histórii maďarských veľtrhov pracovných príležitostí rekordný počet. Zúčastnilo sa na ňom 22 zamestnávateľov z desiatich krajín, ako aj poradcovia EURES zo 17 krajín a mnohé európske partnerské organizácie.“
 
Youth@Work
Kampaň Youth@Work otvoril v Budapešti komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor a jej cieľom je oživiť podnikateľskú činnosť mladých ľudí a vytvoriť kontakt medzi mladými uchádzačmi o zamestnanie a malými a strednými podnikmi (MSP).  
Na veľtrhu pracovných príležitostí sa stretli zástupcovia MSP s mladými uchádzačmi o zamestnanie z celej Európy. Prítomní uchádzači o zamestnanie sa mohli zúčastniť na panelových diskusiách a pracovných seminároch, ktoré boli venované témam ako napríklad spôsob prípravy obchodného plánu a ako môže EÚ pomôcť mladým podnikateľom, ako aj na stretnutiach zameraných na vytváranie sietí.
 
Európska komisia v koordinácii so sieťou EURES plánuje počas nasledujúceho roka uskutočniť v rámci Európskych dní pracovných príležitostí a podobných podujatí ďalšie podujatia Youth@Work, a to po celej Európe. Keď budú dátumy budúcich kampaní Youth@Work známe, uverejnia sa na tejto stránke.
 
 
 
Ďalšie informácie:
 
Viac informácií o iniciatíve Youth on the Move (Mládež v pohybe) a kampani Youth@Work
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov

« Späť