Novinky na portáli

Dopyt po lekároch vo Švédsku

Ortopédi, anestéziológovia, traumatológovia a gastroenterológovia... nedostatok odborných lekárov je vo Švédsku akoby chronický. Táto krajina je pri nábore lekárskeho personálu s takouto kvalifikáciou z iných európskych krajín skutočne aktívna už od roku 1999. Na zmiernenie tohto nepriaznivého stavu pomohla sieť EURES Švédsko od tej doby s náborom vyše 700 lekárov.
                          
 
„Predtým než začneme robiť nábor zamestnancov v určitej krajine, vždy požiadame našich kolegov zo siete EURES vo verejnej službe zamestnanosti a vnútroštátne združenia lekárov o povolenie. Ak je v príslušnej krajine nedostatok lekárov, ich nábor môže byť politicky citlivá záležitosť. Každý rok sa snažíme určiť ďalšie krajiny zapojené do siete EURES, ktoré môžu mať nadbytok odborných lekárov,“ hovorí Hilal Tercan, poradkyňa EURES a projektová manažérka pre nábor lekárov v sieti EURES Švédsko. 
 
Po prvý raz sa švédski zamestnávatelia v oblasti zdravotnej starostlivosti obrátili na sieť EURES so žiadosťou o pomoc pri nábore zamestnancov z Fínska v roku 1999. Dnes sa tento nábor môže uskutočniť v ktorejkoľvek krajine EURES a je zameraný predovšetkým na odborných lekárov. Ich nedostatok vo Švédsku je prevažne spôsobený ťažkosťami spojenými s predvídaním dopytu, keďže štúdium medicíny trvá päť rokov a ďalších päť až sedem rokov trvá, kým sa z nich stanú odborní lekári. „Je veľmi ťažké predvídať potrebu dvanásť rokov dopredu a hoci Švédsko v súčasnosti zvýšilo počet študentov medicíny, potrvá niekoľko rokov, kým sa z nich stanú odborní lekári, a preto bola sieť EURES požiadaná o pomoc,“ vysvetľuje Hilal.
 
Tento rok Hilal spolu so svojimi kolegami zo siete EURES Švédsko určili ako krajinu, v ktorej by sa nábor mohol uskutočniť, Taliansko. Ale aby s ním mohli začať, museli predtým vykonať tzv. kontrolu kvalifikácie na zabezpečenie toho, že vzdelanie lekárov spĺňa požiadavky vyžadované vo Švédsku.
 
Od vybraných lekárov sa požaduje, aby tu zostali minimálne tri roky. Švédski zamestnávatelia im hradia jazykové kurzy, keďže hovoriť po švédsky je nevyhnutným predpokladom pri kontakte s pacientmi. „Z dlhodobého hľadiska je výmena lekárov prospešná z osobného i odborného hľadiska. Na odbornej úrovni si vymieňame osvedčené postupy a na osobnej úrovni lekári spoznávajú nový jazyk a kultúru,“ dodáva Hilal na záver.
 
Ďalšie informácie:
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach  v jednotlivých európskych krajinách na európskom portáli pre pracovnú mobilitu – EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Vyhľadať kvalifikovaných zamestnancov v databáze životopisov siete EURES

« Späť