Novinky na portáli

Rady pre začínajúcich podnikateľov

Spolu s kladením dôrazu na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti s cieľom pomôcť hospodárskej obnove sa zvyšuje počet európskych občanov, ktorí si chcú založiť svoj malý alebo stredný podnik v domácej krajine alebo v inom európskom štáte. Mnohí možno budú chcieť na tento cieľ využiť služby siete EURES.     
 
„Novým podnikateľom ešte pred tým, ako začnú podnikať v ďalšej európskej krajine, dôrazne odporúčam, aby vypracovali dobre premyslený podnikateľský, investičný a osobný finančný plán. Presťahovanie sa do inej časti Európy môže byť príliš nákladné na to, aby ste po šiestich mesiacoch zistili, že váš podnikateľský plán nefunguje,“ tvrdí vedúci poradca EURES v Holandsku Henk Smolders, ktorý sa špecializuje na poradenstvo začínajúcim podnikateľom, ktorí sa chcú presťahovať do zahraničia.       
Riešením pre tých, ktorí prekypujú nápadmi, ale nemajú dostatok kapitálu na rozbehnutie svojho projektu, by mohli byť organizácie pre poskytovanie mikroúverov vznikajúce po celej Európe.
 
Organizácie pre mikroúvery poskytujú niektorým najzraniteľnejším skupinám v Európe (ženám, mladým ľuďom, menšinám, osobám so zdravotným postihnutím a samostatným podnikateľom) malé pôžičky alebo tzv. mikroúvery, aby mohli rozbehnúť svoje projekty. Každý podnikateľ alebo podnik, ktorý má menej ako 10 zamestnancov, môže požiadať o mikroúver do výšky 25 000 EUR, ak svoju činnosť vykonáva v krajine, v ktorej požiadal o pôžičku.
 
Najlepšiu radu pre začiatok podnikania však zrejme dostanete od tých, ktorí už dosiahli to, o čo sa usilujete aj vy. Poradcovia EURES vás možno budú vedieť spojiť s majiteľmi podnikov, alebo vám môžu poskytnúť množstvo ďalších informácií o bankových systémoch, právnych a administratívnych postupoch vo vašej cieľovej krajine.
 
Ďalšie informácie:
 
Ďalšie informácie o mikrofinancovaní a organizáciách poskytujúcich mikroúvery vo vašej oblasti sa nachádzajú na webovej stránke Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress.
 
Informácie o tom, ako môže sieť EURES pomôcť zamestnávateľom.
 
Pomoc Európskej komisie pre začínajúcich podnikateľov.

« Späť