Novinky na portáli

Europass – životopis: váš preukaz k práci v Európe

Čiže vy by ste chceli pracovať v inej európskej krajine? Europass – životopis (CV) je presne to, čo potrebujete na začiatok vášho hľadania zamestnania. Tento životopis v štandardnom štýle a formáte informuje o vašich zručnostiach a znalostiach. Okrem toho je úplne zdarma a uznávajú ho v 32 krajinách Európy.
 
Tak ako v prípade siete EURES, aj Europass – životopis prispieva k mobilite zamestnancov v celej Európe a robí ju transparentnejšou. Sieť EURES plne podporuje používanie tohto životopisu a uchádzači o zamestnanie môžu svoje životopisy vo formáte Europass vyplniť v časti portálu s názvom „Môj EURES“, čím ho bezprostredne sprístupnia potenciálnym zamestnávateľom.
 
Čo je Europass?
Europass je celoeurópska iniciatíva, ktorá sa usiluje o odstránenie prekážok v práci, štúdiu alebo odbornej príprave v Európe, čím podporuje mobilitu jednotlivcov v celej Európe.
Europass – životopis patrí do portfólia Europass, ktorý obsahuje týchto päť dokumentov: Europass – životopis, Europass – jazykový pas, Europass – mobilita, Europass – dodatok k osvedčeniu a Europass – dodatok k diplomu.
 
Všetkých päť dokumentov v portfóliu má jednotnú štandardnú štruktúru a grafickú úpravu. K dispozícii je 27 jazykových verzií. Zo všetkých Europass dokumentov je v súčasnosti najviac preberaným a najpoužívanejším dokumentom Europass – životopis.
 
Ako mi ešte môže Europass – životopis pomôcť?
Europass – životopis vám pomôže lepšie prezentovať vaše zručnosti a znalosti, ako aj zlepšiť vaše šance na získanie zamestnanie na celoeurópskom trhu práce. Používa sa vo viac ako 32 európskych krajinách.
 
Prostredníctvom tohto štandardizovaného životopisu môžete uviesť formálne, ako aj neformálne vzdelávanie a jazykové znalosti. Ak napríklad dokážete prijímať telefonické hovory a viesť konverzáciu v taliančine, môžete aj napriek tomu, že nemáte formálne jazykové vzdelanie, ohodnotiť svoje jazykové schopnosti v časti životopisu venovanej samohodnoteniu jazykových znalostí.
 
Europass – životopis v súčasnosti využívajú mnohí uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia, pričom zamestnávatelia tak môžu rýchlo a ľahko porovnávať zručnosti a znalosti jednotlivých kandidátov. Tým sa zjednoduší celý náborový proces a v konečnom dôsledku umožní to, aby ste našli zamestnanie, ktoré lepšie vyhovuje vašim zručnostiam a potrebám.
 
Kde nájdem Europass – životopis?
Europass - životopis je dostupný online na webovej stránke Europass. Prípadne si svoj Europass – životopis môžete vytvoriť online v časti „Môj EURES“ v rámci hľadania zamestnania. Výhodou tohto postupu je, že potenciálni zamestnávatelia majú okamžitý prístup k informáciám, ktoré vo svojom životopise uvediete.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Zaregistrujte sa na stránke Môj EURES a vyplňte váš online životopis.
Prevezmite dokument Europass – životopis alebo vytvorte životopis online.
Predtým ako začnete, prečítajte si pokyny k dokumentu Europass – životopis.
Obráťte sa na vaše národné stredisko Europass a dozveďte sa viac o tom, aké činnosti a podujatia organizuje.
 

« Späť