Novinky na portáli

PLOTEUS: jednotné kontaktné miesto pre online informácie

Máte záujem o pracovnú stáž, ktorou by ste si rozšírili svoje skúsenosti? Alebo zvažujete štúdium v inej európskej krajine? Časom stráveným v zahraničí sa môžu zvýšiť vaše šance na získanie zamestnania v budúcnosti. Pre potenciálnych zamestnancov je tento čas dôkazom toho, že dokážete pracovať v rôznych tímoch, máte záujem o nové jazyky a zároveň sa ním rozširuje aj vaše povedomie o rôznych kultúrach.   
 
Čo je PLOTEUS?
PLOTEUS je skratkou pre portál o možnostiach vzdelávania. Obsahom portálu PLOTEUS je presne to, čo jeho názov naznačuje, to znamená, že poskytuje informácie o pracovných miestach a možnostiach vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, na Islande, v Nórsku a Turecku. Tento portál bol zriadený v roku 2003 a za jeho správu zodpovedá Európska komisia v spolupráci s národnými informačnými centrami pre profesijné poradenstvo (Euroguidance).
 
Tak ako sieť EURES, aj tento portál podporuje právo slobody pohybu európskych občanov tým, že poskytuje užitočné informácie, ktoré im umožňujú odchod do zahraničia.
 
Aký je rozdiel medzi portálom PLOTEUS a sieťou EURES?
Portál PLOTEUS je jednotným kontaktným miestom pre informácie o vzdelávacích inštitúciách a obsahuje databázy týkajúce sa školení, ako aj vzdelávacích inštitúcií. Len niekoľkými kliknutiami sa možno dostať k najnovším informáciám, ktoré by ste v opačnom prípade hľadali len veľmi ťažko a zdĺhavo.  
 
Portál PLOTEUS je určený predovšetkým študentom, uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, školiacim pracovníkom, manažérom ľudských zdrojov, kariérnym poradcom a učiteľom, aby im pomáhal pri vyhľadávaní informácií týkajúcich sa štúdia a práce v Európe. Sieť EURES sa na druhej strane zameriava na uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. Táto sieť pozostáva z osobitne školených poradcov a ponúka informácie o voľných pracovných miestach, užitočné kontaktné informácie na vyhľadávanie zamestnania, ako aj informácie o životných a pracovných podmienkach.
 
Portál PLOTEUS okrem toho poskytuje prístup k praktickým informáciám a poradenstvu v súvislosti s členskými štátmi EÚ vrátane ubytovania, cestovania, zdravotníctva a zábavy. Portál PLOTEUS v podstate obsahuje presne to, čo potrebujete vedieť na to, aby ste sa dokázali pripraviť na život v inej európskej krajine.
Každoročne sa milióny ľudí rozhodnú pracovať alebo študovať v inej európskej krajine, tak prečo nie aj vy?
 
Ďalšie informácie:
Kliknite na stránku portálu PLOTEUS a začnite vyhľadávať!

« Späť