Novinky na portáli

Európsky trh práce je pre každého

Pán Ask Andersen, dánsky politik, ktorý sa svojim pôsobením v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore usiluje o zlepšenie práv osôb s postihnutím, je zrakovo postihnutý. To mu však nezabránilo v tom, aby sa nepresadil aj na medzinárodnej úrovni – študoval v Írsku a pracoval ako úradník v Belgicku.Copyright: Markus Koljonen  

„Byť postihnutým by mohlo znamenať, že človek potrebuje pri niektorých činnostiach určitú pomoc. Práve preto je možné, že sa potrebuje zapojiť do systému sociálneho zabezpečenia. Existujú otázky typu: Môžem mať asistenta? Môžem získať finančnú dotáciu na technické zariadenia? Predtým, ako potenciálnemu zamestnávateľovi niečo sľúbim, pokiaľ ide o moje schopnosti, musím poznať odpovede na tieto otázky,“ vysvetľuje Ask Andersen.  
 
Každý, kto chce pracovať a začať nový život v zahraničí, sa stretáva s problémami. Pre osoby s postihnutím sa však medzinárodná mobilita spája s dodatočnými problémami, na ktoré neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Veľmi cenným by mohol byť prístup k informáciám o právnych predpisoch krajiny, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia a ktorými sa upravuje dostupná pomoc, pokiaľ ide o ľudskú pomoc alebo technické vybavenie.
 
Jedným z nástrojov na získanie týchto informácií by mohla byť sieť EURES. Táto sieť pozostáva z 850 poradcov EURES, ktorí sú strategicky rozmiestnení po celej Európe. Zaoberajú sa sprostredkovaním vhodného zamestnania na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni, a poskytujú uchádzačom o zamestnanie informácie o pracovných a životných podmienkach, alebo ich odkazujú na spoľahlivé zdroje. 
 
Vycestovanie za prácou do zahraničia bolo pre Aska Andersena úplne prirodzené. „Drvivá väčšina mojich spolužiakov z politických vied vycestovala do zahraničia na stáže alebo tam získala stále pracovné pozície. Tak prečo by som to nevyskúšal aj ja? Nepodceňujem problémy, ktoré súvisia s tým, keď sa ako slepý človek rozhodnem vycestovať do zahraničia. Avšak iná alternatíva, ako to skúsiť, neexistuje. Keď som išiel prvýkrát na zahraničnú stáž, uvedomil som si, že s tým nemám vôbec žiadny problém. Následne som nabral dostatok odvahy na to, aby som si začal hľadať prácu v inej krajine, a nakoniec som si ju aj úspešne našiel.“
 
 
Ďalšie informácie:
 

Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách na portáli EURES.

 

« Späť