Novinky na portáli

EURES – zdroj skúsených európskych zamestnancov

Mesto Hannover v Nemecku je každoročne hostiteľom najväčšej obchodnej výstavy v Európe. Pod jednou strechou sa tu zíde približne 6 500 spoločností z oblasti inovácie, rozvoja a priemyslu. V apríli 2011 sa sieť EURES v Nemecku rozhodla propagovať svoje služby medzi spoločnosťami a uchádzačmi o zamestnanie.    
 
„Sieť EURES je jedinečným nástrojom, pomocou ktorého môžu spoločnosti nájsť potenciálnych zamestnancov s európskymi skúsenosťami. Na portáli EURES je v súčasnosti zaregistrovaných viac ako 600 000 životopisov. Sieť EURES disponuje kvalifikovanou sieťou 850 poradcov a každoročne organizuje približne 100 Európskych dní pracovných príležitostí v celej Európe. A to je našim hlavným odkazom spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tejto obchodnej výstave,“ uviedla koordinátorka siete EURES v Nemecku Nathalie Rivault.
 
Ako dodáva, „je však zrejmé, že o našich službách vie len veľmi málo spoločností. Musíme preto vynaložiť ešte veľké úsilie na to, aby sme zvýšili informovanosť o službách siete EURES medzi európskymi spoločnosťami.“
 
„Chceli by sme, aby také spoločnosti, aké sú prítomné aj na tejto obchodnej výstave, vedeli, ako sieť EURES pomáha ľuďom získavať pracovné skúsenosti na európskej úrovni a tým aj zvyšovať svoju kvalifikáciu. Vo vzťahu k zamestnávateľom pôsobí sieť EURES ako sprostredkovateľ pri hľadaní zamestnancov s európskymi skúsenosťami, ktorých mnohé spoločnosti vyhľadávajú,“ vysvetľuje Nathalie Rivault.
 
Hannoverská obchodná výstava každoročne priťahuje viac ako 230 000 návštevníkov.
 
Ďalšie informácie:
 
Ďalšie informácie o činnosti siete EURES pre zamestnávateľov
 
Kontaktujte miestneho poradcu siete EURES
 
Oficiálna internetová stránka EURES v Nemecku

« Späť