Novinky na portáli

Nové pravidlá v oblasti práv sociálneho zabezpečenia pri pohybe osôb v rámci Európy

1. mája 2010 nadobudli účinnosť nové nariadenia týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. Za posledných 50 rokov ide len o druhú výraznú reformu týchto pravidiel, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mobilní pracovníci nestratili svoje práva sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci Európy. Štyri piliere koordinácie zostávajú naďalej rovnaké:

  • Vždy ste poistencami podľa právnych predpisov len jedného členského štátu: vo všeobecnosti platí, že pokiaľ ste pracovne aktívny bude to krajina, v ktorej pracujete; pokiaľ nie ste pracovne aktívny, krajina vášho pobytu.
  • Na základe zásady rovnakého zaobchádzania máte rovnaké práva a povinnosti, aké majú štátni príslušníci danej krajiny.
  • V prípade potreby možno pri udeľovaní dávok zohľadniť doby poistenia dosiahnuté v iných krajinách EU.
  • Nároky na peňažné dávky si môžete „exportovať“ (preniesť), ak žijete v inej krajine než v tej, v ktorej ste poistení.

Čo sa teda na základe nových pravidiel zmení? Hlavným cieľom tejto modernizácie je zabezpečenie lepšej ochrany práv občanov. Od vnútroštátnych správnych orgánov sa teraz požaduje zabezpečenie užívateľsky prístupných služieb a proaktívne informovanie občanov o ich právach. Predchádzajúce elektronické formuláre sa nahrádzajú obmedzeným počtom dokladov v tlačenej podobe, pričom pokrývajú situácie, v ktorých mobilné osoby potrebujú dôkaz o svojich nárokoch, napríklad tzv. export (prenos) dávok v nezamestnanosti pri hľadaní zamestnania. Tieto ľahko použiteľné tzv. prenosné dokumenty sú štandardizované a vzájomne uznávané vo všetkých krajinách EÚ/EHP.

Navštívte našu webovú stránku http://ec.europa.eu/social-security-coordination, kde nájdete viac informácií o svojich právach týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia v prípade, že v rámci Európy meníte pobyt.

« Späť