Novinky na portáli

EURES: pomoc aj v prípade tých najneobvyklejších povolaní

Ionel Mihalache zo župy Botosani v Rumunsku je povolaním sklár, ktorý pracoval vo svojom rodnom meste, kde sklárstvo predstavovalo hlavnú hospodársku činnosť. V roku 2007 však jeho zamestnávateľ ukončil svoje pôsobenie a Ionel sa ocitol bez práce. Keďže sektor ručnej sklárskej výroby je v Rumunsku veľmi malý, Ionel sa obával, že pri hľadaní nového zamestnania len na miestnej úrovni by nemal veľa šťastia. Obrátil sa na miestnu kanceláriu verejných služieb zamestnanosti, kde mu poradili, že najlepšou možnosťou by bolo obrátiť sa na sieť EURES a hľadať si zamestnanie v inej európskej krajine.

Bezprostredne nato sa obrátil na poradkyňu z miestnej kancelárie siete EURES v meste Botosani, Gabrielu Drobotovú. Keďže v Rumunsku je nezamestnanosť v tomto sektore obzvlášť problematická, miestni poradcovia siete EURES vynakladajú úsilie na jeho lepšie pochopenie, aby dokázali čo najlepšie pomáhať nezamestnaným. „Gabriela bola neuveriteľne ochotná. Na začiatku mi pomohla s prípravou a napísaním životopisu v angličtine,“ hovorí Ionel. „Prekvapila ma vysoká odbornosť, s akou som sa stretol u tejto poradkyne siete EURES, jej trpezlivosť a dôvera v to, že si nájdem zamestnanie zodpovedajúce mojej kvalifikácii,“ pokračuje. Ako hovorí Gabriela, „Vynaložila som osobitné úsilie na to, aby som mu pomohla nájsť si zamestnanie, o to viac, že sklárstvo je také nevšedné povolanie! Bola to však zaujímavá výzva“, uzatvára Gabriela.
Gabriela skontaktovala Ionela s Angelom Colarosom, riaditeľom talianskej spoločnosti Cose Belle Cose Rare sídliacej v San Bartolomeo in Galdo neďaleko Neapola, ktorá sa špecializuje na výrobu kvalitných ručné vyrábaných výrobkov vrátane sklených. Ionelova žiadosť o prácu predložená spoločnosti Cose Belle Cose Rare úspešne vyhovela požiadavkám. Prijali ho takmer okamžite a čoskoro nato sa začal pripravovať na presťahovanie do Talianska. V Taliansku už v minulosti strávil niekoľko rokov, počas ktorých pod vedením rôznych umelcov študoval fúkanie skla. Často zvažoval návrat do Talianska vzhľadom na počet sklární v tejto krajine. Tento krok teda videl ako veľkú príležitosť.

Ionel si podľa vlastných slov vychutnával skutočnosť, že býval v neveľkej obci, pretože mu to poskytlo príležitosť stretávať sa s ľuďmi a nájsť si nových talianskych a rumunských priateľov. „Taliansko je pre mňa tou najúžasnejšou príležitosťou, aká vôbec mohla prísť,“ uviedol. Zároveň dodal, že naučiť sa po taliansky preňho nebol žiadny problém, pretože taliančina je veľmi podobná jeho rodnému jazyku.

Po nadobudnutí viacročnej praxe v zahraničí je Ionel v súčasnosti späť v Rumunsku. V budúcnosti plánuje vrátiť sa do Talianska a pracovať v sektore sklárstva na severe krajiny. Je presvedčený, že s pomocou poradcov siete EURES sa mu to opäť podarí!

« Späť