Novinky na portáli


Podpora mobility v severských krajinách

Sieť Nordjobb (http://www.nordjobb.net/) môže byť riešením pre mladých ľudí vo veku od 18 do 28 rokov, ktorí sa zaujímajú o prácu v severskom regióne. Ide o výmenný program medzi severskými krajinami, ktorý organizuje Združenie severských štátov (Föreningen Norden).

Sieť prijíma žiadosti mladých ľudí z celej Európy. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti, jedinou požiadavkou je, aby uchádzači mali záujem o severskú kultúru a dobre ovládali dánčinu, nórčinu alebo švédčinu jazyk a boli ochotní sa podľa možnosti čo najviac naučiť z vlastných skúseností. Prostredníctvom tohto programu sa poskytuje prístup k rozličným prácam, od sezónnych prác v poľnohospodárstve, cez prácu v domácnosti, až po pomoc v domovoch dôchodcov a opatrovateľských centrách.

V rámci siete Nordjobb dostávajú náboroví pracovníci zvyčajne profily mladých uchádzačov. Príležitostne však náboroví pracovníci hľadajú zamestnancov, ktorých nie je možné sprostredkovať v rámci programu Nordjobb. V takom prípade môže byť prínosom spolupráca s EURES. Napríklad prednedávnom spolupracovala agentúra EURES vo Fínsku so sieťou Nordjobb pri zabezpečovaní vodičov nákladných vozidiel do Švédska. Vo Švédsku ide o pracovnú oblasť, v ktorej existuje nedostatok uchádzačov, a vo Fínsku ich ponuka prevyšuje dopyt.

Spolupráca medzi týmito dvoma sieťami je obzvlášť evidentná pri organizovaní informačných a náborových podujatí pre spoločnosti. Frederik Jakobsen zo siete Nordjobb úzko spolupracuje pri organizovaní týchto náborových kampaní s agentúrou EURES vo Fínsku. Vysvetľuje, že postup je jednoduchý, ale účinný – náborová kampaň sa obvykle koná pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorý potrebuje zamestnancov zo zahraničia. Zamestnávateľ môže byť z akéhokoľvek odvetvia. Spoločnosti sa najprv predloží zoznam predbežne vybraných uchádzačov, pričom niektorí z nich sú uchádzači o zamestnanie zaregistrovaní na portáli EURES. Náborový pracovník si potom vyberie uchádzačov, ktorých by chcel pozvať na pohovor na pripravovanom podujatí.

EURES následne rozošle pozvania a cestovné náklady uchádzačov hradia fínske verejné služby zamestnanosti. Tomi Puranen, fínsky poradca EURES, ďalej vysvetľuje, že obvykle sa podujatie začína privítaním uchádzačov o zamestnanie, potom zástupca siete Nordjobb a zástupca zamestnávateľa rozprávajú o praktických aspektoch práce pre danú spoločnosť, napríklad o každodenných úlohách, plate, ubytovaní a aktivitách vo voľnom čase. Potom, po zvyšnú časť dňa, sa konajú pohovory, na ktorých je prítomný aj poradca EURES, ktorý poskytuje informácie a rady v oblasti života a práce v zahraničí. Tieto podujatia sú samozrejme prístupné aj širokej verejnosti.

Od marca 2008 sa tieto podujatia konajú dvakrát až trikrát ročne v Turku vo Fínsku. Doteraz sa na každom podujatí podarilo sprostredkovať približne desať ponúk pre fínskych uchádzačov o zamestnanie. Tomi hovorí, že „siete EURES a Nordjobb si môžu medzi sebou vymieňať informácie o zamestnávateľoch, čím pomáhajú uchádzačom o prácu v severských krajinách. Pokiaľ ide o uchádzačov o zamestnanie, doma i v hostiteľskej krajine sú im kedykoľvek počas výberového procesu k dispozícii poradcovia EURES i Nordjobb, aby im poskytli rady a informácie.

„Siete Nordjobb a EURES skutočne pomáhajú rozširovať možnosti pre mladých ľudí v celej Európe, pričom súčasne podporujú chápanie severskej kultúry a záujem o ňu“, dodáva Frederik.

« Späť