Novinky na portáli


Prvé kroky absolventov

Agne a Remigijus z mesta Klaipeda v Litve sa po ukončení vysokoškolského štúdia rozhodli získať pracovné skúsenosti v krajine, kde by si mohli zlepšiť svoje jazykové schopnosti a zarábať slušný plat. Agne pri surfovaní po internete objavila sieť EURES a rozhodla sa obrátiť sa na miestnu poradkyňu tejto siete, Margaritu Mankuteovú. Netrvalo dlho a pre Agne s Remigijusom sa začalo nové dobrodružstvo, ktoré ich zaviedlo do Nórska. Obaja si našli prácu ako zamestnanci externej upratovacej spoločnosti v lyžiarskom stredisku v Hemsedale, ktoré sa nachádza približne 230 km od Osla.

Agne a Remigijus sa už pred návštevou u Margarity rozhodli zamerať svoje úsilie pri hľadaní zamestnania na Nórsko. Vzhľadom na súčasnú hospodársku stabilitu Nórska a vysoké platy, ako aj na skutočnosť, že ide o nádhernú krajinu, bola táto voľba prirodzená. Margarita dvojici pri osobnom stretnutí poskytla informácie o životných a pracovných podmienkach v Nórsku a vysvetlila im, ako čo najlepšie napísať životopis a sprievodný list.

Severské krajiny sú, podľa Margaretiných slov, u mladých Litovčanov, ktorí by radi strávili určitý čas v zahraničí, veľmi obľúbené: „Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie, veľmi atraktívnou krajinou je vďaka vysokej kvalite vzdelávania a dostupnosti kurzov v angličtine Fínsko. Pokiaľ ide o prácu, je záujem skôr o Nórsko, ktoré ponúka atraktívne pracovné podmienky“. Margarita bola teda zvyknutá podávať informácie o týchto krajinách a dvojici poskytla zoznam potenciálnych nórskych zamestnávateľov, s ktorými už bola v kontakte.

Po krátkom období hľadania zamestnania Agne a Remigijus dostali ponuku od svojho súčasného zamestnávateľa, spoločnosti, ktorá poskytuje upratovacie služby lyžiarskemu stredisku v Hemsedale. Dvojica sa s touto ponukou práce obrátila na Margaritu, ktorá sa následne skontaktovala so svojím nórskym kolegom zo siete EURES, aby overila vierohodnosť ponuky. Keďže sa všetko zdalo byť v poriadku, dvojica pracovnú ponuku prijala a začala s prípravou na sťahovanie, ktorej súčasťou boli aj hodiny nórčiny.

Prijatie ponuky sa ukázalo byť vynikajúcou príležitosťou, vďaka ktorej získali prax vo svojej vysnívanej krajine a zároveň si precvičili jazykové zručnosti. Prínosom bola takisto možnosť zarobiť si a ušetriť peniaze, a to najmä pre Agne, ktorá je absolventkou Vytautas Magnus University v Kaunase a po návrate do Litvy ukončí magisterské štúdium v oblasti práva. Dvojica má nateraz v úmysle naďalej pracovať pre svojho súčasného zamestnávateľa, a to až do konca lyžiarskej sezóny v júni. Pre Agne, ako aj pre Remigijusa, bolo jednoduché usadiť sa v Nórsku: „Je to nádherná krajina a žijú v nej priateľskí ľudia – vôbec sme nemali problém zvyknúť si v novej krajine!“ hovorí Agne. Štúdiom nórčiny ako samoukovia sa obaja usilujú o intenzívnejšie začlenenie sa do nórskej kultúry.

Úspech Agne a Remigijusa je vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí v Litve obzvlášť povzbudivý. Margarita sa, ako uviedla, stretáva s mnohými uchádzačmi o zamestnanie v zahraničí a veľmi rada im v rámci svojich možností pomáha. „Najčastejšie poskytujem informácie o sezónnych prácach ľudom, ktorí by si radi vyskúšali prácu a život v zahraničí, nie sú si však istí, na ako dlho, ako aj informácie o možnostiach štúdia v inej európskej krajine pre tých, ktorí by si chceli rozšíriť svoje vzdelanie. Uchádzači o zamestnanie, s ktorými sa stretávam, spravidla ovládajú angličtinu na veľmi vysokej úrovni, takže jazykové znalosti nie sú problémom”. Margarita venuje pomerne veľa času návštevám miestnych vysokých a stredných škôl, v rámci ktorých poskytuje informácie o mobilite a pracovných príležitostiach v iných európskych krajinách, ako aj o tom, ako môže sieť EURES pomôcť mladých uchádzačom o zamestnanie.

Konzultácia s miestnym poradcom siete EURES by preto mala byť prvým krokom, ktorý mladí ľudia, ako Agne a Remigijus, podniknú vo chvíli, keď sa po absolvovaní štúdia rozhodujú o tom, čo ďalej.

« Späť