Novinky na portáli


EURES: Viac príležitostí pre mladých lekárov

Dánsko v súčasnosti bojuje s nedostatkom zdravotných sestier a lekárov, pričom v dánskych nemocniciach chýba približne 150 až 200 zdravotníckych pracovníkov. V podobnej situácii sa v roku 2000 ocitla štátna zdravotná služba Spojeného kráľovstva (United Kingdom's National Health Service, NHS) a za pomoci siete EURES Taliansko rozbehla náborové konanie v rámci celej EÚ. Toto bol začiatok prínosného partnerstva a ako výsledok tejto spolupráce získava v súčasnosti zamestnanie aspoň 15 zdravotníckych pracovníkov každý rok.
Potom ako sa dánsky poradca EURES Lewe Kuhn dozvedel o úspešnej akcii siete EURES Taliansko a presune zdravotníckeho personálu z Talianska do Spojeného kráľovstva, rozhodol sa kontaktovať pani Auroru Scalorovú zo siete EURES Taliansko, aby zistil, ako by bolo možné uskutočniť podobné náborové konanie medzi oboma krajinami.

Slovo dalo slovo a akcia sa rozbehla. Aurora oslovila svoje kontaktné osoby na univerzite v Pavii a v talianskej lekárskej komore a všetci spolu zorganizovali niekoľko podujatí vrátane konferencie pre absolventov v medicínskych oblastiach, ktorá sa konala v Pavii v septembri 2009. K hlavným cieľom konferencie patrili zvýšenie povedomia o nedostatku medicínskeho personálu v Dánsku a poskytnutie všeobecných informácií o mobilite pre talianskych zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mali záujem o prácu v zahraničí. Po konferencii nasledoval veľtrh pracovných príležitostí, kde lekári mohli prezentovať svoj životopis a zozbierať informácie o práci v Dánsku. Doteraz sa prihlásilo približne 20 až 25 lekárov, aby mohli využiť túto taliansko-dánsku spoluprácu.

Keďže znalosť dánčiny nie je podmienkou, o prácu sa môžu uchádzať všetci talianski zdravotnícki pracovníci, ktorí sa dokážu dohovoriť po anglicky. Existuje mnoho výhod: pomoc pri hľadaní ubytovania, šesťmesačný kurz dánčiny a dokonca aj pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania pre partnera vrátane pomoc pri zostavovaní životopisu zodpovedajúceho dánskym požiadavkám. Aurora momentálne pracuje na ďalších vylepšeniach tohto balíčka v podobe kurzu angličtiny a podrobných základných informácií o práci v Dánsku a o prekonaní kultúrnych rozdielov.

V júni 2010 sa uskutoční ďalšia konferencia, ktorá by mala prispieť k podpore spolupráce medzi Talianskom a ostatnými členskými štátmi. V rámci výročného hodnotenia technológií v oblasti zdravotníctva (Healthcare Technology Assessment, HTA),ktoré sa uskutoční na univerzite v Pavii, bude k dispozícii fórum pre zdravotníckych pracovníkov z celej Európy, kde sa môžu stretnúť a vymeniť si poznatky. Na tejto konferencii, koordinovanej pobočkou siete EURES Taliansko v Pavii, sa počíta s účasťou niekoľkých krajín, ku ktorým patrí Dánsko, Bulharsko, Fínsko, Nemecko a Maďarsko, pričom sa čaká na potvrdenie účasti ďalších krajín. Odborníci z týchto krajín budú poskytovať právne a administratívne poradenstvo týkajúce sa pracovnej mobility.

Angelo Ciocca zastupujúci Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione z provincie Pavia o tejto spolupráci povedal: „Táto iniciatíva vytvára nové príležitosti pre našich mladých odborníkov. Je pokračovaním vzdelávacieho procesu a pomáha absolventom rýchlejšie sa udomácniť vo svete práce“. Úspechu tejto iniciatívy sa venovali aj talianske médiá a pobočka EURES Dánsko je teraz dennodenne konfrontovaná s neustávajúcim prílevom životopisov. EURES Dánsko zodpovedá za prehliadnutie a výber životopisov a nadviazanie kontaktu medzi príslušným dánskym regiónom a uchádzačom.

Z prvej vlny žiadostí boli pozvaní štyria talianski lekári na predbežné kolo náborového konania do Dánska, pričom sa o ich cestu a ubytovanie postaral hostiteľský dánsky región. Ak všetko hladko prebehne, pobyt talianskych lekárov v Dánsku sa začne v priebehu nasledujúceho mesiaca.

« Späť