Novinky na portáli


Urobte si skvelú kariéru!

Spoločnosť gem s viac ako 1 000 zamestnancami je hlavným dodávateľom externalizovaných služieb telefónnych centier v Európe. Víziou spoločnosti je „ponúkať služby zákazníkom na svetovej úrovni, a to využitím talentu a nadšenia jej zamestnancov“. Pri efektívnom vyhľadávaní a najímaní týchto pracovníkov sa spoločnosť gem vo výraznej miere spolieha na sieť EURES. „Prvýkrát sme o sieti EURES počuli pred niekoľkými rokmi,“ vyhlásila Helen Todd, partnerka pre ľudské zdroje spoločnosti gem. „Naše vzťahy sme odštartovali vtedy, keď sa na nás obrátila Lisa Lindsey, poradkyňa EURES so sídlom v Belfaste. Odvtedy udržiavame kontakty s mnohými poradcami siete EURES v celej Európe pri hľadaní čo najlepších uchádzačov“.

V rámci výberového procesu spoločnosť gem a sieť EURES komunikujú mnohorakými spôsobmi: Spoločnosť gem využíva sieť ako prvý kontaktný bod pre všetky svoje požiadavky na zamestnávanie. „Keď začíname nábor, najprv pošleme sieti EURES zoznam všetkých voľných pracovných miest. Sieť EURES potom pripraví pre nás užší zoznam potenciálnych žiadostí,“ pokračovala vo vysvetľovaní H. Todd.
Iba minulý rok spoločnosť gem najala cez EURES deväť ľudí. „Spolupráca s touto sieťou je pre nás obrovským prínosom. Dôkladne preveruje všetkých kandidátov, a tak my môžeme byť k nim otvorení a úprimní. Sieť nám vždy pomohla nájsť niekoho vhodného pre dané pracovné miesto.“

Vzájomná spolupráca medzi sieťou EURES a spoločnosťou gem je dôležitá: zástupcovia spoločnosti gem nielenže navštevujú úrady siete EURES, aby sa stretli s potenciálnymi kandidátmi, ale poradcovia siete sú takisto pozývaní do priestorov spoločnosti gem. Takto môžu na vlastné oči vidieť úspech svojich kandidátov. „Navštívili nás švédski a holandskí zástupcovia siete EURES a samozrejme, naši miestni poradcovia siete k nám prichádzajú pravidelne,“ potvrdila náborová manažérka spoločnosti gem Marcella McKeever.

Okrem toho gem spoločnosť je pravidelným účastníkom Európskych dní pracovných príležitostí. „Zúčastňujeme sa na Európskych dňoch pracovných príležitostí, keďže je to zároveň príležitosťou, aby sme navštívili nové krajiny, aby sme sa naučili viac o ich kultúre a aby sme uchádzačom o zamestnanie, ktorí chcú nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, dali šancu predstaviť sa. V minulosti sme navštívili podujatia v celej Európe, najmä v Holandsku, v Belgicku a vo Francúzsku a v nadchádzajúcom roku máme spoločne so sieťou EURES naplánované tri podujatia vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švédsku.

Spoločnosť gem neustále hľadá nových spolupracovníkov do svojho tímu. Vyvíja činnosť v 29 jazykoch a službe zákazníkom pripisuje veľkú hodnotu. „Hľadáme ľudí, ktorí plynulo hovoria po anglicky a takisto ovládajú aj svoj rodný jazyk. Potrebujeme i zamestnancov, ktorí majú správny postoj k práci,“ zdôraznila M. McKeever. „Sieť EURES nám pomáha nájsť kandidátov, ktorí chápu dôležitosť poskytovania dobrých služieb zákazníkom, ktorí rešpektujú druhých a ktorí zdieľajú naše hodnoty. Tými sú tvrdá práca a zábava.“

« Späť