Novinky na portáli


Urýchľovač kariéry

Európska organizácia pre jadrový výskum, CERN, so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko), je jedným z najväčších stredísk vedeckého výskumu vo svete a zároveň organizáciou, ktorá neustále vyhľadáva nadaných a kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie. Pre čerstvých absolventov a uchádzačov o zamestnanie z celej Európy so záujmom o prácu v tejto oblasti by možnosť pracovať v rámci organizácie CERN bola významným úspechom.

Keďže miera nezamestnanosti vo Fínsku v budúcom roku dosiahne 10 %, je možné, že fínski uchádzači o zamestnanie budú potrebovať pomoc pri hľadaní pracovných pozícií, v rámci ktorých by mohli uplatniť svoje špecifické zručnosti a znalosti. S cieľom pomôcť uchádzačom nájsť si uplatnenie sa fínsky poradca siete EURES Tomi Puranen spolu so svojimi kolegami usiluje o prehĺbenie spolupráce s organizáciou CERN. „V organizácii CERN v súčasnosti pracuje len málo fínskych zamestnancov a organizácia má veľký záujem túto situáciu zmeniť. Severské krajiny majú dobrú povesť, pokiaľ ide vysokokvalitnú vedeckú a technickú kvalifikáciu, ktorú ponúkajú,“ uviedol pán Puranen. Tomi Puranen ďalej zdôraznil, že organizácia CERN ponúka rôzne príležitosti aj pre absolventov: „Mnoho fínskych uchádzačov o zamestnanie si neuvedomuje skutočnosť, že okrem pracovných pozícií na plný úväzok organizácia ponúka aj početné programy školení a stáží, ako aj letné brigády pre študentov. Zvýšenie povedomia o organizácii CERN medzi študentmi a absolventmi univerzít by teda bolo pre všetkých obrovským prínosom.“

Pán Puranen sa spoločne s kolegami zo siete EURES podieľa na organizovaní Európskych dní pracovných príležitostí v rámci celého Fínska v spolupráci s Útvarom poradenstva pre akademickú kariéru v Turku, oddelením kariérneho poradenstva Univerzity aplikovaných vied v Turku a Inštitútu odborného vzdelávania v Turku. Európsky deň pracovných príležitostí sa prvýkrát uskutočnil v roku 2006 a organizácia CERN bola jednou z pozvaných organizácií. Odvtedy patrí organizácia CERN medzi pravidelných účastníkov. „Výhodou účasti na Európskych dňoch pracovných príležitostí je to, že miestni uchádzači o zamestnanie môžu získať informácie o našich aktuálnych pracovných miestach a kontaktné osoby siete EURES pre danú krajinu sa môžu dozvedieť viac o našich potrebách,“ uviedla Clementine Lehtinen, poradkyňa personálneho oddelenia organizácie CERN. Organizácia sa ako vystavovateľ počas tohto podujatia zakaždým teší obľube a, ako zdôrazňuje Clementine Lehtinen, nezaujíma sa len o fyzikov: „Hľadáme vysokokompetentných ľudí z rôznych oblastí, ktorých zaujíma náplň našej činnosti“.

Členovia tímu siete EURES sa takisto podieľajú na prehlbovaní interakcie medzi organizáciou CERN a fínskymi univerzitami. „Minulý rok sa na nás obrátili predstavitelia organizácie CERN a prejavili záujem o predstavenie organizácie na Technickej univerzite v Helsinkách, ktorá je najväčšou fínskou technickou univerzitou,“ uviedol pán Puranen. „V ich mene sme sa obrátili na oddelenie kariérneho poradenstva univerzity a zorganizovali prezentáciu.“

Prínos rozvíjania dobrých vzťahov s medzinárodnými organizáciami sa tak nepochybne potvrdil. „Radi by sme užšie spolupracovali aj s ďalšími organizáciami ako je CERN, a umožnili im nájsť vysokokvalitných zamestnancov, ktorých potrebujú,’ uviedol na záver pán Puranen.

« Späť