Novinky na portáli


Plody sezónnej práce!

Sezónna práca je ideálnym spôsobom, ako spoznať novú krajinu, inú kultúru a získať nových priateľov, a to bez toho, aby sa musela podpísať dlhodobá zmluva. Tento typ práce dokonale vyhovoval Renate Stumbergerovej, 30-ročnej Slovinke, ktorá pracuje v poľnohospodárstve. Renata chcela spoznať nové prostredie a zároveň sa niečo dozvedieť o iných európskych kultúrach, nechcela však zostať v zahraničí dlhodobo.

Jej prvým krokom bola návšteva miestneho úradu práce, kde chcela zistiť, aké sú možnosti získania krátkodobej práce v zahraničí. Ochotní pracovníci ju predstavili miestnej poradkyni siete EURES Mirici Zverovej, ktorá Renate vysvetlila niekoľko možností, informovala ju o konkrétnych pracovných miestach a upozornila na krajiny, v ktorých už pracuje veľa Slovincov. Mirica následne pomohla Renate s registráciou na dánskej webovej stránke (www.seasonalwork.dk), ktorá je určená predovšetkým uchádzačom o sezónnu prácu v Dánsku. Takisto jej v rámci webovej stránky seasonalwork.dk ukázala video s podrobnejšími informáciami o sezónnej práci v odvetví poľnohospodárstva v Dánsku. Renata vôbec nepochybovala o tom, že toto je tá správna voľba, predovšetkým preto, že Dánsko má veľký podiel poľnohospodársky obrábanej pôdy, čo by jej umožnilo ľahšie si nájsť prácu v tomto odvetví.

Krátko po registrácii na webovej stránke www.seasonalwork.dk bola Renata vybraná na prácu na farme Troldebakkens Frugtplantage (Sad na škriatkovom vrchu), a to od 1. júna do 15. júla 2009. Na farme Troldebakken Frugtplantage sa na 38 hektároch pestujú jahody a na niekoľkých ďalších jablká. Každoročne počas najvyťaženejšieho obdobia je na zber jahôd a sadenie semien potrebných približne 180 ľudí.
Mirica jej následne pomohla s prekladom pracovnej zmluvy a s kontaktovaním budúceho zamestnávateľa s cieľom objasniť niektoré administratívne otázky. Renata uviedla, že „moja poradkyňa siete EURES odviedla vynikajúcu prácu tým, že ma utvrdila v presvedčení žiť a pracovať v zahraničí“.

Aj keď sa Renate zdala táto práca ťažká, uviedla, že zárobkový potenciál v Dánsku je oveľa vyšší ako v Slovinsku. V Dánsku sú však životné náklady vyššie, a preto, aby ušetrila nejaké peniaze, musela Renata žiť skromne.

Napriek tomu, že bola ďaleko od domova, nemala Renata žiadne problémy s prácou a životom s ostatnými zamestnancami na farme. Skamarátila sa s novými ľuďmi, keďže väčšina činností, od nakupovania v potravinách až po prechádzky po pláži, sa vykonávala v skupinách. Pri spätnom zhodnotení svojho pobytu v zahraničí sa Renata domnieva, že jej rozhodnutie vycestovať a pracovať v zahraničí bolo skutočne hodnotnou skúsenosťou, ktorou sa jej rozšíril obzor a ktorá jej pomohla pochopiť iné európske kultúry. „Práca v Dánsku bola úžasným zážitkom a ľudia v Dánsku, s ktorými som sa stretla, boli veľmi otvorení a priateľskí. Spoznala som nových ľudí z mnohých rôznych krajín a stále som v kontakte s mnohými z nich.“

„Moja poradkyňa siete EURES mi významným spôsobom uľahčila hľadanie práce v zahraničí a každému, kto hľadá prácu v zahraničí, odporúčam, aby sa obrátil na svojho miestneho poradcu siete EURES. Poradenstvo a informácie, ktoré som dostala, boli mimoriadne cenné.“

« Späť