Novinky na portáli


Kvalitná starostlivosť o mladú študentku medicíny

Dvadsaťtriročná talianska študentka medicíny Laura Zanisiová sa rozhodla hľadať si pracovnú príležitosť v zahraničí, aby si rozšírila vedomosti v oblasti všeobecnej medicíny a obohatila svoje štúdium pracovnou skúsenosťou v inom systéme zdravotníctva, než na aký bola zvyknutá. Vďaka výborným študijným výsledkom získala štipendium, a tak mohla absolvovať pracovnú stáž v oblasti medicíny v inej európskej krajine. Štipendium, ktoré jej udelila Univerzita v Pavii, pokrývalo životné náklady v krajine podľa vlastného výberu, ako aj náklady na cestu lietadlom do tejto krajiny.

Laurin vyučujúci a koordinátor programu ERASMUS (výmenného programu európskych študentov) na Lekárskej fakulte uvedenej univerzity, Dr. Giovanni Ricevuti, jej veľmi dobre poradil, aby sa skontaktovala s miestnou poradkyňou siete EURES, Aurorou Scalorovou. Laura si pripravila všetky potrebné dokumenty, ako napríklad výkaz o štúdiu a odporúčania, ktoré potom poslala miestnej poradkyni siete EURES. Táto Lauru pri osobnom stretnutí podrobne informovala o všetkých dostupných príležitostiach: „Aurora mi veľmi pomohla, pretože na základe informácií, ktoré mi poskytla, som sa dozvedela viac o mobilite v rámci Európskej únie a o životných a pracovných podmienkach v zahraničí“.

Aurora Scalorová spolupracuje s Inštitútom provincie Pavia pre produktivitu, prácu, odborné vzdelávanie a rozvoj (http://www.formalavoro.pv.it/) a udržiava úzke kontakty s univerzitou, a to najmä s lekárskou fakultou. Domnieva sa, že výsledkom spolupráce s prestížnou univerzitou sú často „veľmi zaujímavé iniciatívy“. V minulosti sa, napríklad, zúčastnila na nábore mladých talianskych lekárov do Spojeného kráľovstva a Dánska. „Rada pomáham mladým ľuďom z celej Európy vytvárať nové príležitosti na podporu mobility, či už prostredníctvom práce alebo štúdia“, vysvetľuje.

V Laurinom prípade Aurora Scalorová využila svoje rozsiahle skúsenosti a zariadila, aby sa Laura mohla zúčastniť na dvojtýždňovej pracovnej stáži na klinike River Surgery v Buckhurst Hill (Spojené kráľovstvo), v ktorej pracuje približne 20 zamestnancov. Obrátila sa na svoju známu, Dr. Abayomi McEwenovú, odbornú asistentku v rámci postgraduálneho programu na Univerzite v Cambridge. Tá jej pomohla zorganizovať stáž a dokonca Laure na toto obdobie poskytla ubytovanie vo svojej domácnosti. Všetko prebehlo hladko a Laura uviedla, že dokonca aj v Spojenom kráľovstve sa cítila úplne ako doma: „Nikdy nezabudnem na deň, keď ma Dr. McEwenová so svojou rodinou zobrala na predstavenie Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej, kam sme išli po pikniku v miestnom parku. Po celý čas som sa cítila naozaj vítaná a stretla som viacero veľmi milých a priateľských ľudí.“

Dr. Mc Ewenová pripravila komplexný harmonogram pracovnej doby, tak aby mala Laura možnosť vyskúšať si a spoznať prácu lekára v Spojenom kráľovstve z viacerých hľadísk. Jeho súčasťou bolo rodinné poradenstvo, imunizácia, starostlivosť o diabetikov a astmatikov, ako aj kardiologické, onkologické a pediatrické vyšetrenia. Okrem toho Laura asistovala sestričkám pri plnení ich každodenných úloh, ako napríklad pri meraní krvného tlaku pacientom, a strávila jeden deň v lekárni, ďalší v opatrovateľskom dome, pozorovala spôsob liečby pacientov s ojedinelými chorobami a dokonca spolu s ďalšími študentmi medicíny navštívila prednášku na Univerzite v Cambridge.

Laura je už v piatom ročníku svojho šesťročného štúdia, a preto už absolvovala prax aj v Taliansku. Skúsenosť získaná počas pobytu v Spojenom kráľovstve bola pre ňu obrovským prínosom, keďže mala možnosť na vlastné oči pozorovať rozdiely v systémoch zdravotníctva oboch krajín. Hoci by sa mohlo zdať, že dva týždne sú krátky čas, Laura za ten čas stihla nielen získať cenné skúsenosti, ale aj zdokonaliť si svoje znalosti angličtiny. Celkovo si Laura túto skúsenosť vychutnala naplno. Možno to bolo vďaka prívetivému privítaniu na klinike River Surgery, a možno vďaka zanieteniu a nadšeniu poradkyne siete EURES, Aurory Scaloraovej.

« Späť