Novinky na portáli


Váš poradca EURES: stretnúť zamestnávateľov za každú cenu!

Každý rok v júni sa v meste Odense uprostred Dánska koná výstava hovädzieho dobytka, na ktorej sa stretnú farmári a poľnohospodári z rôznych kútov. Jørgen Uldall-Ekman poradca EURES pôsobiaci od roku 1993 v Odense dospel k názoru, že toto by bola jedinečná príležitosť osloviť zamestnávateľov a predostrieť im myšlienku, aby zamestnávali kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Dánski zamestnávatelia v poľnohospodárstve často potrebujú až 200 sezónnych zamestnancov, pričom im môže pomôcť EURES, a to nielen tak, že zamestnávateľom a potenciálnym zamestnancom pomôže nadviazať kontakt, ale že zodpovie aj ich praktické otázky. Napriek súčasnej finančnej kríze sa počet pracovných miest v poľnohospodárstve v Dánsku oproti minulým rokom ani tento rok nezmenil. Pán Uldall-Ekman povedal, že regionálni poradcovia EURES sa však rozhodli vyskúšať niečo nové a zúčastniť sa na výstave hovädzieho dobytka v Odense. „Výstava trvala tri dni a pritiahla asi 70 000 návštevníkov. Len v sobotu prišlo 32 000 ľudí.

Preto to bola vynikajúca príležitosť pre poradcov EURES, aby sa stretli s novými zamestnávateľmi a prediskutovali myšlienku náboru zamestnancov z celej Európy. „Zistili sme, že krava by určite pritiahla ich pozornosť! Najprv som chcel naozajstnú kravu, ktorú by sme pomaľovali, ale to sa ukázalo ako príliš komplikované“, uviedol pán Uldall-Ekman. „Na internete sme našli ideálnu kravu, vyrobenú v Rakúsku, ktorá sa ale nachádzala v meste Middelfart, čo je asi 50 km od Odense. Bola vyrobená zo skleneného vlákna. Všetci si mysleli, že som sa zbláznil“. Pán Uldall-Ekman a jeden jeho kolega z radov poradcov EURES sa vybrali do Middelfart s obytným prívesom, aby mohli previezť kravu do Odense. „Krava sa do prívesu nevošla, chýbal jeden centimeter! Museli sme si prenajať nákladný príves a odviezť ju späť do Dánska. Po ceste sme museli ísť veľmi pomaly a krava mala veľký úspech!“

V Odense sa krava ukázala byť taká populárna, ako sa očakávalo. Zakryli ju prikrývkou špeciálne navrhnutou k 15. výročiu založenia siete EURES a miestny pekár im napiekol koláčiky s rovnakým logom 15. výročia EURES, ktoré sa rozdali zástupcom tlače na tomto podujatí.

Výstava bola pre EURES úspechom. Nadviazal sa kontakt s približne 25 novými zamestnávateľmi, čo znamenalo rovnaký počet voľných pracovných miest a správa o ich snahách sa objavila v odbornom poľnohospodárskom časopise. Na výstave sa poradcom naskytla príležitosť osloviť farmárov, ktorých už dlhší čas nevideli a ktorí už v minulosti využili služby siete EURES.

Dánski poradcovia EURES nie sú aktívni iba vtedy, ak ide o stretnutia so zamestnávateľmi. Často pomáhajú zamestnancom z celej Európy, keď prídu na sezónne práce do Dánska. Internetová stránka pre sezónnu prácu v Dánsku www.seasonalwork.dk je priestor pre uchádzačov o zamestnanie, kde môžu hľadať pracovné príležitosti v Dánsku a prezentovať svoj životopis. Uľahčuje život zamestnávateľom tým, že zmluvy sa dajú posielať priamo zo stránky a táto stránka sa podstate stará o celý postup prijímania do zamestnania. Od 1. januára tohto roku sa na stránke objavilo 22 000 žiadostí online. Stránka poskytuje aj štatistické údaje a poradcovia EURES sa tak môžu dozvedieť odkiaľ prichádza väčšina žiadostí. Tak sa zdá, že Dánsko je mimoriadne populárne v radoch francúzskych, španielskych a talianskych pracovníkov.

Dánski poradcovia EURES navyše vedú osobitnú kampaň zameranú na zamestnávateľov, ktorá sa okrem iného pozostáva zo sprevádzania skupín na trhy práce v Európe s cieľom pomôcť im pri nábore pracovníkov zo zahraničia. Pán Uldall-Ekman povedal, že pre neho a jeho kolegov, poradcov EURES, je veľmi dôležité udržiavať úzku spoluprácu so zamestnávateľmi. „Radi by sme kvalifikovaným ľuďom otvorili cestu do Dánska a chceli by sme pomôcť zamestnávateľom pri nábore zo zahraničia“, uviedol. Nadviazať a udržiavať kontakty zo zamestnávateľmi je najdôležitejší prvok siete EURES a kreatívny a iniciatívny prístup mnohých poradcov, ako aj kontaktovanie netradičnými spôsobmi je dôkazom ich zanietenej práce.

A čo sa stalo s kravou? Je späť v meste Middelfart a vychutnáva si zeleň tamojších polí. Ale na budúci rok sa zase vráti na výstavu hovädzieho dobytka v Odense.

« Späť