Novinky na portáli


EURES: odrazový mostík k novej kariére!

26-ročný Belgičan Geoffroi Anciaux, ktorý v Bruseli absolvoval podnikový manažment na Katolíckej univerzite v Lovani (Louvain-la-Neuve), sa v júni predchádzajúceho roka rozhodol odísť do zahraničia, aby získal pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí.

Geoffroi najprv začal hľadať vhodné pracovné príležitosti v databáze Actiris. Actiris je verejná služba zamestnanosti v Belgicku, ktorá spravuje bruselský región a úzko spolupracuje so sieťou EURES. Cez Actiris sa Geoffroi automaticky dostal na stránky EURES, kde našiel kontaktné údaje na poradkyňu EURES Mélanie Chaineux. „Mélanie mi skutočne veľmi pomohla. Vyžiadala si môj životopis a hneď ho poslala niekoľkým medzinárodným konzultačným firmám. Od tej chvíle trvalo len pár dní, kým som dostal pozvánku na prvý pohovor“, spomína si Geoffroi.

Celý náborový postup a prijatie do zamestnania prebehli veľmi rýchlo. V priebehu 10 dní ho zamestnala spoločnosť RQA Europe, globálna konzultačná firma špecializovaná na riadenie kvality, krízový manažment a manažment. incidentov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa spotrebiteľských produktov, počínajúc stravovaním a nápojmi až po automobilové súčiastky a hračky. V 90 krajinách ponúka RQA Europe pestrú paletu služieb, ako sú školenia, manažment incidentov a identifikácia rizík v súvislosti s bezpečnosťou potravín s cieľom pomôcť svojim klientom pri sťahovaní výrobkov z trhu a zavádzaní overených postupov.

V rámci RQA bol Geoffroi poverený rozličnými úlohami, od podnikového rozvoja až po pomoc klientom pri hľadaní riešenia špecifických problémov. Ako konkrétny príklad možno uviesť poradenské služby, ktoré Geoffroi a jeho tím poskytujú klientom v oblasti potravín a ktoré sa zakladajú na kontrole zásielok tovaru pred prepravou, inšpekciách tovaru, simulovaní krízových situácií a školeniach zameraných na informovanie klientov o platných právnych predpisoch a ich novelách.

Za uplynulých 12 mesiacov, odkedy Geoffroi pracuje pre RQA Europe, mimoriadne veľa získal v tejto dynamickej a expandujúcej spoločnosti a v podstate každý deň sa tu priučil niečomu novému: „Keďže sa tento druh práce vyznačuje rýchlym tempom, naučil som sa pracovať pod veľkým časovým tlakom a zorganizovať si prácu efektívnym spôsobom. To sú dve základné zručnosti nevyhnutné pre úspech v poradenstve“, hovorí Geoffroi. A k tomu všetkému Geoffroi dennodenne komunikoval v angličtine, čo sa mimoriadne pozitívne odrazilo na jeho jazykových znalostiach.

„Práca ma veľmi baví. Stále prichádzajú nové výzvy a mňa veľmi napĺňa byť kreatívny a hľadať nové riešenia. Za ten rok sa RQA dosť zmenila, keďže sme sa značne rozrástli“, povedal Geoffroi. Sektor riadenia kvality, krízového manažmentu a manažmentu incidentov je skutočne rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie ponúkajúce veľa príležitostí na rozvoj nových zručností.

Nehovoriac o nových pracovných skúsenostiach má život v meste Reading iba niekoľko kilometrov východne od Londýna ďalšie výhody. Geoffroi si za ten čas už našiel veľa priateľov z celého sveta, pretože jeho kolegovia sa ukázali byť veľmi otvorení, ochotní a srdeční.

„Po mojom príchode do Readingu som pochopil, že je to iná kultúra a snažil som sa byť nadmieru otvorený, aby sa mi podarilo nadviazať kontakt s domácimi“, spomína si Geoffroi. Ak sa mu cnelo za domovom, alebo ak iba chcel vidieť svoju rodinu a stretnúť starých známych, na krátko si odskočil vlakom EuroStar do Bruselu.

Hľadanie prvého zamestnania po skončení štúdia môže byť dosť náročné. V časoch ekonomickej krízy sa mladým absolventom s minimálnou praxou ťažko podarí urobí prvý krok do pracovného života.
Geoffroi a jeho skúsenosti sú dôkazom toho, akú veľkú pomoc môže poskytnúť EURES absolventom hľadajúcim inšpiráciu. Jeho kariéra sa bezpochyby ukázala byť veľkým úspechom, keďže Geoffroi nastupoval s minimálnou odbornou praxou a po roku viedol trojčlenný tím v rámci spoločnosti RQA Europe.

Geoffroi ostal v kontakte so svojou poradkyňou Mélanie a využil služby siete EURES pri nábore nových zamestnancov do svojho tímu v RQA. Uchádzať sa o zamestnanie prostredníctvom siete EURES je najlepšia rada, ktorú by Geoffroi chcel dať mladým absolventom pri hľadaní odrazového mostíka k novej kariére.

« Späť