PLOTEUS – Portál o študijných príležitostiach v Európe

Pracovná mobilita sa stáva všeobecne akceptovaným prvkom života mnohých európskych občanov. EURES pomáha ročne tisíckam osôb nájsť si prácu v zahraničí, či už dočasne, alebo natrvalo, a to buď poskytovaním odborného poradenstva osobám, ktoré uvažujú o tom, že sa presťahujú do zahraničia, alebo zodpovedaním prípadných otázok uchádzačov o zamestnanie. Pre európskych občanov, ktorí si chcú vyskúšať mobilitu, nie je práca v zahraničí jedinou možnosťou. Štúdium v zahraničí je ďalším vynikajúcim spôsobom, ako pracovať na osobnom rozvoji a spoznať inú kultúru. Sekcia Vzdelávanie na portáli EURES je dôležitým zdrojom informácií z tejto oblasti.

EURES však nie je iba program, ktorý má pomôcť uchádzačom o zamestnanie alebo tým, ktorí si nie sú istí, aký bude ich nasledujúci krok. Príkladom ďalšej služby, ktorú Európska komisia poskytuje občanom, je portál PLOTEUS –Portál o možnostiach vzdelávania v európskom priestore. V skutočnosti je to portál PLOTEUS, ktorý poskytuje informácie do sekcie venovanej vzdelávaniu na portáli EURES.

Portál PLOTEUS bol vytvorený s cieľom poskytovať informácie o možnostiach štúdia v Európe a živote v zahraničí, a pomáhal tak širokej škále osôb vrátane študentov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, rodičov, učiteľov a poradcov na výber povolania. Táto internetová stránka je rozdelené do rôznych sekcií, a to: Študijné príležitosti, Vzdelávacie systémy, Život v inej krajine a Stáže a granty. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku na portáli, potom je tam ešte sekcia Kontakt, prostredníctvom ktorej sa môžete so svojou otázkou obrátiť priamo na tím portálu PLOTEUS.

PLOTEUS využijete, ak si chcete rozšíriť svoje schopnosti a zistiť, aké sú študijné príležitosti vo vašej oblasti, alebo ak sa chcete informovať, kde sa koná konkrétny kurz, o ktorý sa zaujímate. Vzdelávanie a učenie sa nekončí dňom, keď opustíte školu. K dispozícii je pestrá ponuka kurzov, ktoré vám zabezpečia ďalšie vzdelávanie a rozširovanie vašich schopností počas celého života. Portál PLOTEUS preto poskytuje informácie o systéme vzdelávania od predškolskej výchovy po doktorandské štúdium a programy odbornej prípravy. Nielen že sa dozviete, čo ponúka školský systém v zahraničí vašim deťom, ale možno že vás oslovia večerné kurzy či školenia, o ktoré sa už tak dlho zaujímate.

Portály PLOTEUS a EURES sa navzájom dopĺňajú. Odchod do zahraničia nie je niečo, čo sa udeje z večera do rána. Tak portál PLOTEUS, ako aj databáza v sekcii Život a práca na portáli EURES poskytujú dôležité informácie o všetkých európskych krajinách, pričom portál PLOTEUS ponúka aj informácie o Turecku a portál EURES ponúka aj informácie o krajinách EHP/EZVO. A možno, že už viete, kam chcete ísť, v takom prípade vám tieto portály môžu poskytnúť užitočné fakty a údaje. A ak ste si zatiaľ nevybrali miesto, kam chcete ísť, prečo si neporovnať informácie o životných nákladoch, systémoch sociálneho zabezpečenia a daniach alebo informácie o ubytovaní a prečo sa na základe nich nerozhodnúť, kam adresovať svoje žiadosti?

Portál PLOTEUS môžete využiť aj na získanie informácií o ostatných programoch, ktoré sú v Európe k dispozícii, napríklad Erasmus, Leonardo da Vinci a Tempus. Tieto tri programy sú určené na podporu odbornej prípravy alebo štúdia kdekoľvek v Európe. Nemusí vás to stáť kopu peňazí, ak chcete stráviť určitý čas v zahraničí. Tento portál bol zriadený nato, aby poskytoval centralizované informácie o grantoch a programoch v Európe spolu s informáciami o podmienkach, ktoré je potrebné spĺňať.

Tak načo ešte čakáte? Navštívte portál PLOTEUS ešte dnes, aby ste našli odpovede na svoje otázky týkajúce sa vzdelávania a štúdia, a začnite využívať základné právo európskych občanov na voľný pohyb po celej Európe.