Novinky na portáli


Keď kôň hľadá koniara

Dostihy boli odjakživa dôležitou súčasťou írskej kultúry a spolu s rozmachom írskej ekonomiky sa v uplynulých rokoch stali skutočným cieľom investícií. Pre odvetvie dostihového športu je to vynikajúca správa - až na to, že rýchlo rastúci úspech priniesol so sebou celkom nový problém, a síce problém nájsť vhodných zamestnancov pre mnoho nových voľných pracovných miest.

Miesta boli pôvodne obsadzované pracovníkmi z Ázie a Ukrajiny. „Írske združenie trénerov dostihových koní (Irish Racehorse Trainers Association, IRTA) často spolupracovalo s viacerými ázijskými krajinami,“ informuje Tom McEnroe, poradca siete EURES v Írsku, ktorý spolu s odvetvím pátral po vysoko kvalifikovaných zamestnancoch. „Postupovalo sa tak z dôvodu vysokej úrovne výcvikových škôl a rozsiahlej ponuky pracovnej sily pre odvetvie v týchto krajinách.“

Výhody geograficky bližšej spolupráce sú však čím ďalej zjavnejšie. Okrem toho, že aj v rámci EÚ bolo možné nájsť (a rozšíriť) výcvik rovnakej kvality, vďaka jednoduchším možnostiam migrácie medzi krajinami EÚ členovia odvetvia môžu oveľa ľahšie sledovať požadovaný vysoko špecializovaný výcvik a aj odborníci pre výcvik, zamestnanci a zdroje sa môžu ľahšie presúvať. Írske odvetvie sa preto rozhodlo hľadať partnerstvá, ktoré dokážu využívať už existujúce výcvikové zariadenia v celej EÚ. Zástupcovia odvetvia sa obrátili na Írsky národný úrad pre vzdelávanie a zamestnanosť (Irish National Training and Employment Authority, FÁS) a nakoniec na EURES, kde Tom McEnroe podal pomocnú ruku. Identifikoval päť členských štátov s dobre vybudovaným odvetvím dostihového športu: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Českú republiku.

Skúšobný nábor v Poľsku sa ukázal ako úspešný, keďže vďaka nemu našli niektorých z hľadaných pracovníkov (napr. koniarov), bolo však stále ťažké získať jazdcov a džokejov, ktorí sú mimoriadne dôležití. Projekt sa preto v máji 2007 zameral na Českú republiku a v septembri tohto roku aj na Slovensko.

Náboroví pracovníci z Írskeho združenia trénerov dostihových koní (Irish Racehorse Trainers Association, IRTA) a Írskeho združenia chovateľov plnokrvných plemien (Irish Thoroughbred Breeders Association, ITBA), ako aj írski poradcovia EURES boli príjemne prekvapení, že v Českej republike aj na Slovensku objavili dobre vybudovanú štruktúru na vzdelávanie a výcvik vhodných zamestnancov pre dané odvetvie. Viaceré odborné školy a výcvikové strediská v týchto krajinách takisto prejavili horlivý záujem o budúcu spoluprácu so sieťou EURES. V prípade, že írske odvetvie zaručí umiestnenie absolventov, počet disponibilných miest sa bude v týchto odborných školách zvyšovať. Okrem toho školy v Bratislave a v Prahe majú v úmysle ponúkať kurzy anglického jazyka a pre študentov končiacich ročníkov aj stáže v Írsku, čím určite zvýšia príťažlivosť svojich programov. Navyše Írske združenie trénerov dostihových koní (Irish Racehorse Trainers Association, IRTA) a Írske združenie chovateľov plnokrvných plemien (Irish Thoroughbred Breeders Association, ITBA) poskytnú týmto školám írske kone, takže budúci koniari môžu začať s výcvikom a s privykaním si na ne už pred odchodom do Írska.

Náborový projekt pre uvedené odvetvie sa čoskoro presunie do Maďarska, Rakúska a naspäť do južných oblastí Poľska. Už teraz však niet pochýb o tom, že ďalší úspech projektu vo veľkej miere závisí od intenzívnejšej spolupráce so školami, odbornými školami a združeniami ešte i v ďalších krajinách.

« Späť